6. LAG natječaj M2

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 96/17, 53/18, 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21) Lokalna akcijska grupa „Laura“  objavljuje 01. ožujka 2022. godine Natječaj za provedbu Mjere 2 „Ulaganja u razvoj i održivost poljoprivrede područja“.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 1.699.177,50 kuna gdje iznos potpore po projektu iznosi 15.000,00 eura odnosno 112.734,00 kuna, s intenzitetom potpore 100%. Natječaj je namijenjen malim poljoprivrednim gospodarstvima koja imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Laura“, što uključuje gradove Biograd na Moru i Benkovac, te općine Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Sukošan, Bibinje, Stankovci, Polača, Galovac, Lišane Ostrovičke, Škabrnja, Tkon i Pašman.

Prihvatljivi Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

Na natječaj se mogu prijaviti mala poljoprivredna gospodarstva koja su organizacijskih oblika:

 1. a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG),
 2. b) samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
 3. c) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 4. d) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
 5. e) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

NAPOMENA: Prihvatljive aktivnosti iz točke 8. i 9. (lista prihvatljivih aktivnosti) ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

PDV je prihvatljiv ukoliko nositelj projekta nije u sustavu PDV-a.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati najkasnije petnaest (15) kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje prijava isključivo putem e-pošte adresu: lag.laura2009@gmail.com. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici: http://www.lag-laura.hr

S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa neće se održavati radionice za potencijalne korisnike. Dodatne informacije za potencijalne prijavitelje sažete su u obliku prezentacije koja se nalazi u nastavku.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 2 traje od 16. ožujka 2022. do 18. travnja 2022. godine.

Tekst Natječaja, pripadajuće Obrasce i Priloge Natječaja možete preuzeti u nastavku.


TEKST NATJEČAJA:

OBRASCI:

PRILOZI:

REZULTATI:

Back to top button