Civilni sektor

Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 85.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 800.000,00 do 2.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Komponenta 1 – Udruga (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi obveznog partnera);
Obvezni partner: Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave; Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice
Izvor: https://udruge.gov.hr/vijesti/objava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/4887


Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.11.2019.
Raspoloživa sredstva: 9.400.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 70% ovisno o programu u sklopu kojeg je projekt odobren
Prihvatljivi korisnici: organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, sindikati, udruge poslodavaca, privatne neprofitne ustanove)
Izvor: https://udruge.gov.hr/istaknute-teme/financiranje-programa-i-projekata-udruga-iz-javnih-izvora/sufinanciranje/sufinanciranje-2019/4980


Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2020. g.
Rok za podnošenje zahtjeva: do 01.10.2020.
Raspoloživa sredstva: 32.000.000,00 EUR
Prihvatljivi korisnici: Javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, Skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima
Izvor: http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2020-godinu/


Javni natječaj za sufinanciranje obnove tradicijskih brodica u sklopu EU projekta Arca Adriatica
Rok za podnošenje zahtjeva: 09.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 110.000,00 HRK
Iznos potpore: do 55.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: udruge koje se bave očuvanjem i revitalizacijom pomorske baštine i koje u svom vlasništvu ili na raspolaganju imaju tradicijsku brodicu karakterističnu za područje Općine Tkon
Izvor: https://www.tkon.hr/natjecaji-i-potpore

Back to top button