6. LAG natječaj M2

Pitanje 1:

Poštovani,

Molimo pojašnjenje vezano za Kriterij odabira 2. Aktivnosti iz poslovnog plana su povezane sa prioritetnim sektorima LAG-a (proizvodnja grožđa i/ili proizvodnja i/ili prerada u sektoru maslinarstva/voća i povrća/ovčarstva i kozarstva), Aktivnosti povezane s uzgojem koza i/ili bajama i/ili smokve i/ili preradom masline. Što spada pod aktivnosti povezane s preradom masline? Spada li aktivnosti podizanja novog maslinika te nabavka mehanizacije i poljoprivredne opreme za održavanje maslinika u prioritetni sektor za koji možemo tražiti 30 bodova?

Molimo pojašnjenje vezano za Kriterij odabira 7. Aktivnosti iz poslovnog plana doprinose očuvanju okoliša i prirode. Moraju li svi strojevi i oprema koje se kupuje biti nova ili je dovoljno da oprema bude nova, a stroj rabljeni da bi se ostvarili bodovi po ovom kriteriju?

Odgovor:

Vezano uz kriterij odabira 2. Aktivnosti iz poslovnog plana su povezane sa prioritetnim sektorima LAG-a (proizvodnja grožđa i/ili proizvodnja i/ili prerada u sektoru maslinarstva/voća i povrća/ovčarstva i kozarstva, aktivnost podizanja novih nasada spada u aktivnost proizvodnje, dok aktivnosti prerade obuhvaćaju preradu osnovne sirovine (maslina) u druge proizvode (maslinovo ulje, itd.).

Sukladno točki 3.2 Prihvatljivost aktivnosti LAG natječaja, nije dozvoljena kupovina rabljene poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, osim u slučaju nabave traktora ili ako je riječ kupnji rabljene opreme za potrebe prerade poljoprivrednih proizvoda. Dozvoljena je nabava rabljenog traktora ne starijih od deset godina starosti, ako se pri tome nabavlja traktor boljih tehničkih karakteristika (npr. jačina motora, godina starosti i slično) u odnosu na postojeći/e (ako je primjenjivo). Godine starosti se računaju od godine proizvodnje do godine prijave na LAG natječaj.

Sukladno kriteriju odabira 7. Aktivnosti iz poslovnog plana doprinose očuvanju okoliša i prirode, bodovi će se dodijeliti ukoliko se aktivnosti odnose na obnovljive izvore energije, građenje objekta minimalno B energetskog razreda te kupnju novih strojeva i /ili opreme, bez obzira na njihov financijski udio u ukupnom iznosu projekta.

Back to top button