3. LAG natječaj M1

3. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 1 „POTPORA GENERACIJSKOJ OBNOVI U POLJOPRIVREDI”

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa LAURA objavljuje, Natječaj za provedbu Mjere 1 „Potpora generacijskoj obnovi u poljoprivredi“, referentna oznaka: 3161100.

Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Potpora mladim poljoprivrednicima u obliku bespovratnih financijskih sredstava dodjeljuje se na dva načina:

370.625,00 kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

148.250,00 kuna onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 1.871.200,00 kuna. Ovim bespovratnim sredstvima mogu se financirati mnogobrojne aktivnosti kao npr. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 17. veljače 2021. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu lag.laura2009@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a „Laura“: http://www.lag-laura.hr

S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa neće se održavati radionice za potencijalne korisnike. Dodatne informacije za potencijalne prijavitelje sažete su u obliku prezentacije koja se nalazi u nastavku.

Podnošenje prijava na natječaj za Mjeru 1. traje od 02.02.2021. do 04.03.2021.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge kao i prezentaciju o natječaju možete preuzeti u nastavku.


PREZENTACIJA:

NATJEČAJ:

OBRASCI:

PRILOZI:


1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 1 “POTPORA GENERACIJSKOJ OBNOVI U POLJOPRIVREDI”, referentna oznaka: 3161100

Lokalna akcijska grupa LAURA 01.02. 2021. godine objavljuje 1. izmjenu LAG natječaja za provedbu Mjere 1 “Potpora generacijskoj obnovi u poljoprivredi”, referentna oznaka: 3161100.

Upravni odbor LAG-a LAURA na svojoj 50. sjednici održanoj 01.02. 2021. godine donio je Odluku o 1. izmjeni LAG natječaja za provedbu Mjere 1 “Potpora generacijskoj obnovi u poljoprivredi”, referentna oznaka: 3161100 koji je na mrežnim stranicama LAG-a LAURA objavljen 19.01. 2021. godine. Predmetna izmjena natječaja odnosi se na dijelove u kojima se navodi adresa LAG-a LAURA s obzirom da je došlo do izmjene iste prilikom promjene sjedišta ureda LAG-a LAURA. Ostali dijelovi natječaja ostaju nepromijenjeni.

Nova adresa na koju se podnosi Prijava projekta i Prigovor na odluke LAG-a je BUKOVAČKA ULICA 23, 23210 Biograd na Moru

Izmijenjeni tekst natječaja nalazi se u nastavku.

Back to top button