Novosti

Obavijest o primjeni definicije aktivnog poljoprivrednika

Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. definirane su intervencije te uvjeti prihvatljivosti koje korisnici potpora moraju ispuniti kako bi ista bila isplaćena.

Strateškim planom Republike Hrvatske aktivni poljoprivrednik definiran je kao fizička osoba upisana u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR, u skladu sa Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno fizička i pravna osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika u skladu s Pravilnikom o Upisniku poljoprivrednika čiji je standardni ekonomski rezultat veći od 3.000 EUR. Nadalje aktivnim poljoprivrednikom smatraju se svi poljoprivrednici koji su u prethodnoj godini primili izravna plaćanja u iznosu manjem od 5.000 eura.

Odredbe o definiranju aktivnog poljoprivrednika iz Strateškog plana prenijete su u Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu („Narodne novine“, br. 25/23., 51/23., 56/23., 65/23. – ispravak, 126/23. i 150/23.) (dalje u tekstu: Pravilnik) te se odnose na sve intervencije proizvodno vezanih i proizvodno nevezanih izravnih plaćanja te za intervenciju 71.01. Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima.

Standardni ekonomski rezultat (SO) predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje određenog poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na pragu poljoprivrednog gospodarstva koja ne uključuju potpore i poreze.

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) iskazuje se kao standardni ekonomski rezultat utvrđen prema metodologiji Europske unije za utvrđivanje tipologije poljoprivrednika u skladu s odredbama Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/220, odnosno predstavlja zbroj jediničnih novčanih vrijednosti proizvodnje svih proizvoda jednog poljoprivrednog gospodarstva.

Za potrebe Pravilnika ukupni SO poljoprivrednog gospodarstva, izražen u eurima, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izračunava temeljem podataka o prijavljenim površinama iz Jedinstvenog zahtjeva i podataka o broju životinja u JRDŽ na dan 1. listopada 2023. godine.

Također, ako podaci o poljoprivrednim resursima za izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva nisu sadržani na Jedinstvenom zahtjevu ili JRDŽ-u, nositelj poljoprivrednog gospodarstva u obvezi je dostaviti podatke o poljoprivrednim resursima, kao i potpisanu Izjavu o posjedovanju tih poljoprivrednih resursa, podružnici Agencije za plaćanja.

Kalkulator za informativni izračun ekonomske veličine gospodarstva može se preuzeti na web stranici Ministarstva poljoprivrede kalkulator za izračun EVPG, a uputu za primjenu EVPG kalkulatora možete pronaći na poveznici vodič za izračun EVPG.

Izvor: https://www.apprrr.hr/obavijest-o-primjeni-definicije-aktivnog-poljoprivrednika/

Back to top button