Privatni sektor

PRR RH 17.1. ‐ Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
Rok za podnošenje zahtjeva: 30.11.2019.
Raspoloživa sredstva: 75.000.000,00 HRK
Iznos potpore: do 75.000,00 EUR
Intezitet potpore: do 70% prihvatljive premije osiguranja Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i koje odgovaraju definiciji aktivnog poljoprivrednika
Izvor: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-podmjeru-17-1-osiguranje-uroda-zivotinja-i-bilja/


PRR RH 3.1.1 – “Potpora za sudelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete”
Rok za podnošenje zahtjeva: 30.09.2020
Raspoloživa sredstva: 35.000.000,00 HRK
Iznos potpore: do 15.000,00 EUR-a
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: OPG-ovi, Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Izvor:https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete-za-poljoprivredne-i-prehrambene-proizvode-i-u-sustavu-ekoloske-poljoprivredne-proizvodnje/


Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 134.000.000,00HRK
Iznos potpore: od 100.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o veličini poduzeća
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84


Znakovi kvalitete
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 7.500.000,00HRK
Iznos potpore: do 75.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/znakovi-kvalitete/


Certifikacijom proizvoda do tržišta
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 30.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 20.000,00 HRK do 1.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o veličini poduzeća
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista-faza-ii/


Inovacijski vaučeri za MSP-ove
Rok za podnošenje zahtjeva: 29.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 50.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 10.000,00 HRK do 75.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova ovisno o skupini u kojoj se nalazi JL(R)S sjedišta prijavitelja
Prihvatljivi korisnici: mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici
Izvor:https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=cfc4e79b-68c5-4ce8-a481-04ee5d76dda2


Javni poziv za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2019. godini
Rok za podnošenje zahtjeva: do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Benkovca za 2019. godinu
Raspoloživa sredstva: 100.000,00 HRK
Iznos potpore: do 10.000,00 HRK po jednom OPG-u ili obrtu
Intezitet potpore: do 50% troškova vrijednosti nabavljenog sadnog materijala
Prihvatljivi korisnici: OPG-ovi i obrti (registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) registrirani na području Grada Benkovca
Izvor: http://benkovac.hr/obavijesti/javni-poziv-sadni-materijal


Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo
Rok za podnošenje zahtjeva: do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 31.10.2019. godine
Raspoloživa sredstva: 2.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 80% iznosa opravdanih troškova
Namjena potpore:
• Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna
• Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna
• Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna
• Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna
• Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine
• Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna
• Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi
Prihvatljivi korisnici: mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičke osobe.
Izvor: https://www.mingo.hr/page/otvoren-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo


“Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2020
Raspoloživa sredstva: 100.010.000,00 HRK
Iznos potpore: od 400.000,00 HRK do 2.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova ovisno o ciljanoj skupini poziva
Prihvatljivi korisnici: Neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu, mikro poduzetnici, mali i srednji poduzetnici
Izvor: http://strukturnifondovi.hr/natjecaji/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-jacanje-poslovanja-drustvenih-poduzetnika-faza-i/


„Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“
Rok za podnošenje zahtjeva: od 10.06.2019. – 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 616.200.000,00 HRK
Iznos potpore: od 400.000,00 HRK do 15.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Organizacije civilnog društva, Ustanove, mikro poduzetnici, mali poduzetnici i srednji poduzetnici
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d5cd41ad-0001-4c76-8ab3-bd6c7e73c09a


Financiranje radova gospodarenja u šumama privatnih šumoposjednika
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.12.2019.
Prihvatljivi korisnici: privatni šumoposjednici upisani u Upisnik privatnih šumoposjednika
Prihvatljive aktivnosti: prirodne obnove šuma, umjetne obnove šuma, njege šuma, podizanja novih šuma na neobraslom šumskom zemljištu, sanacije i obnove šuma oštecenih biotskim i abiotskim čimbenicima, zaštite šuma od štetnih organizama i požara (suzbijanje biljnih bolesti; suzbijanje biljnih štetnika; suzbijanje glodavaca; podizanje, održavanje i uklanjanje zaštitnih ograda; zaštita od divljači i domaćih životinja, orezivanje donjih grana u kulturama i sastojinama cmogorice te izrada, postavljanje i održavanje zaštitnih brklji), održavanja izvora, bunara i cistemi
Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1198


Inovacije u S3 područjima
Rok za podnošenje zahtjeva: od 15.07.2019. do 15.11.2019.
Raspoloživa sredstva: 634.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 750.000,00 HRK do 20.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 75% prihvatljivih troškova
Prihvatljvi korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnici
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=f06e5874-b387-43a6-b487-d8367d3250f4


Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
Rok za podnošenje zahtjeva: do 31.12.2019 godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno što prije nastupi
Raspoloživa sredstva: 18.000.000,00 HRK
Iznos potpore:
do 70.000,00 HRK za fizičke osobe – registrirane iznajmljivače
do 200.000,00 HRK za OPG-ove registrirane za pružanje ugostiteljskih usluga
Intenzitet potpore: od 40 do 80% prihvatljivih troškova ovisno o području gdje se projekt provodi
Prihvatljivi korisnici: fizičke osobe – registrirani iznajmljivači
OPG-ovi registrirani za pružanje ugostiteljskih usluga
Izvor: http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Back to top button