Ponedjeljak , 22 Siječanj 2018

Otvoreni natječaji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE  

 

Natječaj za provedbu Prodmjere 3.1.1. “Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete” za poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode u sustavu poljoprivredne proizvodnje

Prihvatljivi troškovi: troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje; troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Rok za podnošenje: od 17.07. do 18.09.2017.

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-podmjere-3-1-potpore-za-novo-sudjelovanje-u-sustavima-kvalitete-provedba-tipa-operacije-3-1-1-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-k/

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja u 2017. godini 

Prijave na poziv: se zaprimaju do korištenja sredstava, ali ne dulje od 10.11.2017.
Intezitet potpore: do 80% ukupno prihvatljivih troškova po projektu iznosi 200.000,00 €.
Prihvatljivi korisnici: proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina (osim korisnika državnog proračuna) te udruge proizvođača vina i zadružni savezi.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_37_767.html