Ponedjeljak , 27 Ožujak 2017

OTVORENI NATJEČAJI

Natječaj za provedbu podmjere 6.3.1. (mali poljoprivrednici)

Rok za prijavu: do 27. ožujka 2017.
Iznos sufinanciranja: 100% 15.000,00 EUR

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

 

MINISTARSTVO TURIZMA – “Konkurentnost turističkog gospodarstva”

Rok za prijavu: 10. travnja 2017. godine

Prihvatljivi korisnici: obrti, zadruge, trgovačka društva, OPG, fizičke osobe

Prihvatljive aktivnosti: izgradnja bazena, ulaganje u proširenje sadržaja vezanih uz podizanje kvalitete

Iznos sufinanciranja: 60% od 20.000,00 kn do 350.000,00 kn

http://www.mint.hr/default.aspx?id=370

 

ZADARSKA ŽUPANIJA - “Javni poziv za podnošenja Zahtjeva za dodjelu sredstava potpora iz područja ruralnog razvoja za 2017. godinu”

Rok za prijavu: 14. travnja 2017. godine

Prihvatljivi korisnici: obrti, trgovačka društva, zadruge, OPG

https://www.zadarska-zupanija.hr/natjecaji-menu/potpore-i-priznanja/aktivni-natjecaji