Utorak , 20 Kolovoz 2019

Javni sektor

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala
Rok za podnošenje zahtjeva: 30.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 350.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 1.000.000,00 HRK do 50.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine)
Izvor:  https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=bd6b948f-f4c9-46a3-b0c6-43057c30b4da

Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 85.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 800.000,00 do 2.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Komponenta 2 – Prijavitelj: Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave; Obvezni partner: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi prijavitelja); Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice
Izvor: https://udruge.gov.hr/vijesti/objava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/4887

Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju 2019.
Rok za podnošenje zahtjeva: do 31.12.2019. ili do iskorištenja sredstava
Raspoloživa sredstva: 5.800.000,00 HRK
Iznos potpore: do 200.000,00 HRK po korisniku
Intenzitet potpore: do 40% opravdanih troškova
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
Izvor:  http://www.fzoeu.hr/hr/nacional ni_javni_pozivi_i_natjecaji/

„Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“
Rok za podnošenje zahtjeva: do 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 616.200.000,00 HRK
Iznos potpore: od 400.000,00 HRK do 15.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici:  Ustanove, mikro poduzetnici, mali poduzetnici i srednji poduzetnici, Organizacije civilnog društva,
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d5cd41ad-0001-4c76-8ab3-bd6c7e73c09a

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020.
Rok za podnošenje zahtjeva: Prioritetna os 1 – 29.07.2019
Prioritetna os 3 – 31.07.2019
Raspoloživa sredstva: 84.474.000,00 HRK
Iznos potpore: do 22.971.000,00 HRK ovisno o prioritetnoj osi
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova projekta
Prihvatljivi korisnici: Javna tijela (ministarstva i agencije), Tijela javne vlasti
Izvor:  https://razvoj.gov.hr/vijesti/jadransko-jonski-program-transnacionalne-suradnje-adrion-2014-2020-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/4028

Sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini
Rok za prijavu: Potprogram “Klimatske aktivnosti” – 28.08.2019
Prijavitelji: JLP(R)S, trgovačka društva i dr. pravne osobe, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvan proračunski korisnici, organizacije civilnog društva (udruge)
Izvor:  https://rk-smz.hr/objavljen-javni-poziv-na-nacionalno-sufinanciranje-life-projekata/

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“ s ciljem integracije tehnoloških rješenja za ostvarenje: održivog razvoja, učinkovite infrastrukture, primjene energetske učinkovitosti i poboljšanja kvalitete života građana
Rok za podnošenje zahtjeva: od 03.08. 2019 do 31.12.2019. ili do isteka sredstava
Raspoloživa sredstva: 8.000.000,00 HRK
Iznos potpore: do 200.000,00 HRK po zahtjevu (podnositelj može podnijeti najviše dva zahtjeva za korištenje sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu)
Intezitet potpore: do 80% prihvatljivih troškova ovisno na kojem se području provodi ulaganja
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave
Izvor:  http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/

EUROPA ZA GRAĐANE – Bratimljenje gradova
Rok za podnošenje zahtjeva: do 02.09.2019
Raspoloživa sredstva: 4.800.000,00 EUR
Iznos potpore: do 25.000,00 EUR
Intenzitet potpore: do 50% ukupne vrijednosti projekta
Prihvatljivi korisnici: JLS, neprofitne organizacije koje predstavljaju JLS
Izvor:  https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2019-round-2_en

EUROPA ZA GRAĐANE – Mreže gradova
Rok za podnošenje zahtjeva: do 02.09.2019
Raspoloživa sredstva: 4.700.000,00 EUR
Iznos potpore: do 150.000,00 EUR
Intenzitet potpore: do 70% ukupne vrijednosti projekta
Prihvatljivi korisnici: JLS, neprofitne organizacije koje predstavljaju JLS, organizacije civilnog društva, savezi i udruženja tijela lokalne uprave
Izvor:  https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2019-round-2_en

ITU – Obnova kulturne baštine urbanog područja Zadar
Rok za podnošenje zahtjeva: do 24.09.2019
Raspoloživa sredstva: 25.919.304,56 kn
Iznos potpore: od 5.000.000,00 kn do 25.919.304,56 kn
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Ustanove, jedinice lokalne samouprave (Općina Bibinje, Općina Sukošan, Općina Galovac, Općina Škabrnja) u obveznom partnerstvu s turističkim zajednicama
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=f3c09a65-2b88-4c7c-90e1-23d5f06b1d54

Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)
Rok za podnošenje zahtjeva: od 16.08.2019. do 16.10.2019
Raspoloživa sredstva: 22.800.000,00 HRK
Iznos potpore: od 100.000,00 HRK do 600.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 75% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: PPI – jevi koji su do 31.12.2018. godine upisani i javno objavljeni u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori) te slobodne zone osnovane temeljem odluka Vlade RH; PPI-jevi u privatnom vlasništvu koji su mikro, mala ili srednja poduzeća.
Izvor:  https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=5a5f0231-c896-4242-9d2d-264298f32e41

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.03.2020.
Raspoloživa sredstva: 25.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 200.000,00 do 1.000.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave – osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola) koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105% prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za razdoblje 2014 – 2016. godina
Obvezni partner:  javne osnovne školekoje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) samouprave razvrstanim kao područja s indeksom razvijenosti ispod 105% (skupina I., II. i III.)
Izvor: https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/osiguravanje-skolske-prehrane-za-djecu-u-riziku-od-siromastva-skolska-godina-2019-2020/11085

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu
Rok za podnošenje zahtjeva: do 30.08.2019
Raspoloživa sredstva: 8.200.000,00 HRK
Iznos potpore: od 30.000,00 HRK do 150.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: za prioritetna područja od P.1. do P.4. udruge mladih i za mlade, za prioritetno područje P.5. jedinice lokalne samouprave.
Izvor:  https://mdomsp.gov.hr/natjecaji-u-2019-godini/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima-za-financijsku-potporu-iz-raspolozivih-sredstava-dijela-prihoda-od-igara-na-srecu-i-drzavnog-proracuna-za-2019-godinu/11087