Nedjelja , 21 Travanj 2019

Javni sektor

Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 85.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 800.000,00 do 2.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Komponenta 2 – Prijavitelj: Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave; Obvezni partner: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi prijavitelja); Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice
Izvor: https://udruge.gov.hr/vijesti/objava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/4887

PRR 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“
Rok za podnošenje zahtjeva: 01.07.2019.
Raspoloživa sredstva: 50.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 10.000,00 EUR do 1.000.000 EUR
Intezitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: JLS, šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o šumama,
Izvorhttps://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu-2/

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu
Rok za podnošenje zahtjeva: 06.05.2019.
Prihvatljive aktivnosti: izgradnja, postavljanje ili uređenje spomen–obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne ili područne samouprave u partnerstvu s udrugama iz Domovinskog rata, udruge iz Domovinskog rata
Izvor:  https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919

Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“
Rok za podnošenje zahtjeva: 12.07.2019.
Iznos potpore: do 20.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: JLP(R)S, ustanove, obrti, zadruge, OPG-ovi trgovačka društva
Izvor: https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10?trazi=1&tip2=&datumod=&datumdo=&pojam=&page=2