Ponedjeljak , 17 Lipanj 2019

Javni sektor

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala
Rok za podnošenje zahtjeva: 30.06.2020.
Raspoloživa sredstva: 350.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 1.000.000,00 HRK do 50.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine)
Izvor:  https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=bd6b948f-f4c9-46a3-b0c6-43057c30b4da

Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 85.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 800.000,00 do 2.000.000,00 HRK
Intezitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: Komponenta 2 – Prijavitelj: Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave; Obvezni partner: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice (registrirana na području JLP(R)S-a koji je u ulozi prijavitelja); Dodatni partneri: Udruge, zaklade, javne ustanove, pravne osobe vjerske zajednice
Izvor: https://udruge.gov.hr/vijesti/objava-poziva-na-dostavu-projektnih-prijedloga-suradnja-organizacija-civilnoga-drustva-i-lokalnih-vlasti-na-prevenciji-korupcije-i-sukoba-interesa-u-provedbi-javnih-politika/4887

PRR 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“
Rok za podnošenje zahtjeva: 01.07.2019.
Raspoloživa sredstva: 50.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 10.000,00 EUR do 1.000.000 EUR
Intezitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: JLS, šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske u skladu s Zakonom o šumama,
Izvorhttps://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu-2/

Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje u sklopu svog programa prezentiraju proizvode kojima je dodijeljena oznaka „Hrvatski otočni proizvod“
Rok za podnošenje zahtjeva: 12.07.2019.
Iznos potpore: do 20.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici: JLP(R)S, ustanove, obrti, zadruge, OPG-ovi trgovačka društva
Izvor: https://razvoj.gov.hr/dokumenti/10?trazi=1&tip2=&datumod=&datumdo=&pojam=&page=2

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima”
Rok za podnošenje zahtjeva: 15.07.2019
Raspoloživa sredstva: 1.100.000.000,00 HRK
Iznos potpore: do 76.000.000,00 HRK ovisno o investicijskom modelu
Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne i regionalne samouprave
Izvor:  https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanje-u-postupku-pred-odabira-na-temelju-odobrenih-planova-razvoja-sirokopojasne-infrastrukture-a-vezano-za-odabir-prihvatljivih-prijavitelja-te-ispunjavanje-k/

Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini
Rok za podnošenje zahtjeva: do 28.06.2019
Raspoloživa sredstva: do 25.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 100.000,00 do 800.000,00 HRK ovisno o predmetu sufinanciranja
Intezitet potpore: do 90% ovisno o indexu razvijenosti JLS
Prihvatljivi korisnici:
• Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
• Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine
Izvor:  https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414

Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju 2019.
Rok za podnošenje zahtjeva: do 31.12.2019. ili do iskorištenja sredstava
Raspoloživa sredstva: 5.800.000,00 HRK
Iznos potpore: do 200.000,00 HRK po korisniku
Intenzitet potpore: do 40% opravdanih troškova
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne i regionalne samouprave, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga)
Izvor:  http://www.fzoeu.hr/hr/nacional ni_javni_pozivi_i_natjecaji/

Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama
Rok za podnošenje zahtjeva: 31.12.2019 ili do isteka sredstava
Raspoloživa sredstva: 17.490.346,00 HRK
Iznos potpore: do 400.000,00 HRK za kupnju jednog ili više vozila
Intezitet potpore: do 40% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: JLP(R)S, tijela državne uprave, trgovačka društva i fizičke osobe – obrtnici i slobodna zanimanja te neprofitne organizacije (izuzev udruga i zadruga)
Izvor: http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/fond_daje_tvrtkama_17_5_milijuna_kuna_za_elektricna_vozila/

„Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“
Rok za podnošenje zahtjeva: do 31.12.2019.
Raspoloživa sredstva: 616.200.000,00 HRK
Iznos potpore: od 400.000,00 HRK do 15.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici:  Ustanove, mikro poduzetnici, mali poduzetnici i srednji poduzetnici, Organizacije civilnog društva,
Izvor: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=d5cd41ad-0001-4c76-8ab3-bd6c7e73c09a

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje (ADRION) 2014. -2020.
Rok za podnošenje zahtjeva: Prioritetna os 1 – 29.07.2019
Prioritetna os 3 – 31.07.2019
Raspoloživa sredstva: 84.474.000,00 HRK
Iznos potpore: do 22.971.000,00 HRK ovisno o prioritetnoj osi
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova projekta
Prihvatljivi korisnici: Javna tijela (ministarstva i agencije), Tijela javne vlasti
Izvor:  https://razvoj.gov.hr/vijesti/jadransko-jonski-program-transnacionalne-suradnje-adrion-2014-2020-3-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga/4028

Sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini
Rok za prijavu: Potprogram “Klimatske aktivnosti” – 28.08.2019
Prijavitelji: JLP(R)S, trgovačka društva i dr. pravne osobe, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvan proračunski korisnici, organizacije civilnog društva (udruge)
Izvor:  https://rk-smz.hr/objavljen-javni-poziv-na-nacionalno-sufinanciranje-life-projekata/