Subota , 19 Listopad 2019

Author Archives: LAG Laura

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu

woman-1245817_960_720

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu. U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku ... Read More »

PROGRAM POTPORE ZA PROIZVOĐAČE JABUKA ZA 2019. GODINU

orchard

1. UVOD U Republici Hrvatskoj voćnjaci čine 3% poljoprivrednih površina. Ukupne zasađene površine voćnih vrsta u 2018. godini iznose 30.092,87 ha prema podacima Upisnika voćnjaka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Najzastupljenije voćne vrste su orah (6.124,26 ha) koji čini 20,35% svih voćnjaka te jabuka (5.210,71 ha) sa 17,32% površina. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ... Read More »

Nacionalna zaklada je raspisala četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški

objava obavijest

Nacionalna zaklada  je raspisala četiri natječaja za dodjelu institucionalnih podrški i to za: udruge koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i društvenom razvoju u Republici Hrvatskoj (u 3 kategorije – podnatječaja); udruge koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade (u 3 kategorije – podnatječaja); udruge iz Domovinskoga rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini (u 3 ... Read More »

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)

vrticbp10

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “ Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)” Rok za podnošenje zahtjeva: 31.03.2020. Raspoloživa sredstva: 25.000.000,00 HRK Iznos potpore: od 200.000,00 do 1.000.000,00 HRK Prihvatljivi korisnici:  jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave – osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola) koje se nalaze ... Read More »

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu

Proizvođačke organizacije

Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji pridonose podizanju kvalitete života mladih Prioritetna područja Poziva su: P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici ... Read More »

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)”

Izrezak-42-225x150

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)” Sredstvima ovog poziva mogu se sufinancirati projektne aktivnosti informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI, nadogradnja postojećih web-stranica PPI te povezivanje subjekata na području djelovanja PPI. Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) Rok za podnošenje zahtjeva: od 16.08.2019. do 16.10.2019 ... Read More »

Drugi krug natječaja u sklopu programa Europa za građane 2014-2020

objava obavijest

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je drugi krug natječaja u sklopu programa Europa za građane 2014-2020   EUROPA ZA GRAĐANE – Bratimljenje gradova Rok za podnošenje zahtjeva: do 02.09.2019 Raspoloživa sredstva: 4.800.000,00 EUR Iznos potpore: do 25.000,00 EUR Intenzitet potpore: do 50% ukupne vrijednosti projekta Prihvatljivi korisnici: JLS, neprofitne organizacije koje predstavljaju JLS Izvor: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2019-round-2_en   ... Read More »

Javni poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu

objava obavijest

Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove objavljuje   „Javni poziv za dodjelu potpora mikro poduzetnicima i obrtnicima s potpomognutih područja, brdsko-planinskih područja i otoka na području Zadarske županije za 2019. godinu“ Rok za podnošenje zahtjeva: 02.08.2019 Iznos potpore: do 10.000,00 HRK Namjena potpore: Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima Potpore mladim poduzetnicima i ženama Potpore poduzetnicima koji ulažu ... Read More »

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

objava obavijest

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu Raspoloživa sredstva: 300.000.000,00 HRK Iznos potpore: od 50.000,00 do 7.500.000,00 HRK Broj EU projekata za koje Korisnik može podnijeti zahtjev nije ograničen, ali se iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom Korisniku u okviru ovog Poziva ... Read More »

Informiranje u državama članicama 2019. godini iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023.

vino

Rok za podnošenje zahtjeva: 31.07.2019. Iznos potpore: do 100.000,00 EUR Intenzitet potpore: do 80% prihvatljivih troškova Prihvatljivi korisnici: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača, sektorske organizacije uključene u sektor vina i javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika Državnog proračuna Izvor:  https://www.apprrr.hr/mjera-informiranja-u-drzavama-clanicama/ Read More »