Novosti

Obavijest korisnicima o brisanju ARKOD parcela

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provela je administrativnu kontrolu dokumentacije sukladno članku 9. stavku 5. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 1/2023, 41/2023) (dalje u tekstu: Pravilnik) te utvrdila da je potrebno obrisati ARKOD parcele za koje korisnici ne posjeduju dokumentaciju sukladno članku 8. Pravilnika.

Radi se o ARKOD parcelama koje su evidentirane u ARKOD sustav sukladno Preporuci Ministarstva poljoprivrede za rad u vezi s evidencijom uporabe poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav (od 4. svibnja 2022.) temeljem Potvrde, a kojima je rok od jedne godine istekao, a nova dokumentacija sukladno članku 8. Pravilnika nije dostavljena.

Sukladno članku 19. stavku 20. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 25/23, 51/23, 56/23, 65/23) prihvatljive poljoprivredne površine prijavljene u Jedinstvenom zahtjevu korisnik mora imati na raspolaganju za korištenje od datuma podnošenja Jedinstvenog zahtjeva do 1. listopada godine podnošenja Jedinstvenog zahtjeva, dok sukladno članku 11. stavku 1. korisnik može izmijeniti Jedinstveni zahtjev ili odustati od njega u cijelosti ili djelomično prije 1. studenog 2023. godine, ako se Monitoringom ili administrativnim provjerama može utvrditi ispunjavanje uvjeta prihvatljivosti.

Agencija za plaćanja će obavijestiti sve korisnike koji nemaju valjanu dokumentaciju te ih pozvati da ažuriraju Jedinstveni zahtjev za 2023. godinu.

Izvor: https://www.apprrr.hr/obavijest-korisnicima-o-brisanju-arkod-parcela/

Back to top button