4. LAG natječaj M8

4. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa LAURA objavljuje, Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ referentna oznaka: 4874100.

Lokalna akcijska grupa „Laura“ objavila je Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji „Laura“ za razdoblje 2014.-2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 1.294.034,00,00 kuna gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost projekta i javne potpore iznosi 100.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi:

a) Do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava VII. I VIII. skupinu (Biograd na Moru i Tkon)

b) Do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava V. i VI. skupinu (Pašman, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Bibinje i Škabrnja)

c) Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava I., II., III. i IV. skupinu (Galovac, Polača, Benkovac, Stankovci i Lišane Ostrovičke)

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

a)  jedinica lokalne samouprave

b)  trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

c)  javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

d) udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

e) vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 04. ožujka 2021. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu lag.laura2009@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a „Laura“: http://www.lag-laura.hr

S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa neće se održavati radionice za potencijalne korisnike. Dodatne informacije za potencijalne prijavitelje sažete su u obliku prezentacije koja se nalazi u nastavku.

Podnošenje prijava na natječaj traje od 02.02. 2021. do 04.03.2021.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge kao i prezentaciju o natječaju možete preuzeti u nastavku.


PREZENTACIJA:

TEKST NATJEČAJA

OBRASCI:

PRILOZI:


1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”, referentna oznaka: 4874100

Lokalna akcijska grupa LAURA 01.02. 2021. godine objavljuje 1. izmjenu LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 4874100.

Upravni odbor LAG-a LAURA na svojoj 50. sjednici održanoj 01.02. 2021. godine donio je Odluku o 1. izmjeni LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 4874100 koji je na mrežnim stranicama LAG-a LAURA objavljen 19.01. 2021. godine. Predmetna izmjena natječaja odnosi se na dijelove u kojima se navodi adresa LAG-a LAURA s obzirom da je došlo do izmjene iste prilikom promjene sjedišta ureda LAG-a LAURA. Ostali dijelovi natječaja ostaju nepromijenjeni.

Nova adresa na koju se podnosi Prijava projekta i Prigovor na odluke LAG-a je BUKOVAČKA ULICA 23, 23210 Biograd na Moru

Izmijenjeni tekst natječaja nalazi se u nastavku.


2. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”, referentna oznaka: 4874100

Lokalna akcijska grupa LAURA 26.02. 2021. godine objavljuje 2. izmjenu LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 4874100.

Upravni odbor LAG-a LAURA na svojoj 51. sjednici održanoj 25.02. 2021. godine donio je Odluku o 2. izmjeni LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 4874100 koji je na mrežnim stranicama LAG-a LAURA objavljen 19.01. 2021. godine. Izmjene Natječaja odnose se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj. Ostali dijelovi natječaja ostaju nepromijenjeni.

Novi rok za podnošenje prijave projekata je 18.03. 2021. godine

Izmijenjeni tekst natječaja nalazi se u nastavku.


3. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”, referentna oznaka: 4874100

Lokalna akcijska grupa LAURA 28.05. 2021. godine objavljuje 3. izmjenu LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 4874100.

Upravni odbor LAG-a LAURA na svojoj 52. sjednici održanoj 28.05. 2021. godine donio je Odluku o 3. izmjeni LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 4874100 koji je na mrežnim stranicama LAG-a LAURA objavljen 19.01. 2021. godine. Izmjene Natječaja odnose se na povećanje raspoloživih sredstava. Ostali dijelovi natječaja ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni tekst natječaja nalazi se u nastavku.

Back to top button