5. LAG natječaj M8

5. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”

Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019), a u svezi s člankom 29. stavkom 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 96/17 i 53/18; u daljnjem tekstu: Pravilnik), Lokalna akcijska grupa LAURA objavljuje, Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ referentna oznaka: 5874100.

Lokalna akcijska grupa „Laura“ objavila je dana 17.01.2022. godine Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji „Laura“ za razdoblje 2014.-2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 2.786.863,85 kuna gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost projekta i javne potpore iznosi 100.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi:

a) Do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava VII. I VIII. skupinu (Biograd na Moru i Tkon)

b) Do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava V. i VI. skupinu (Pašman, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Bibinje i Škabrnja)

c) Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava I., II., III. i IV. skupinu (Galovac, Polača, Benkovac, Stankovci i Lišane Ostrovičke)

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

a)  jedinica lokalne samouprave

b)  trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

c)  javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

d) udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

e) vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.

Potencijalni prijavitelji mogu postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu lag.laura2009@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a „Laura“: http://www.lag-laura.hr

S obzirom na nepovoljnu epidemiološku situaciju uzrokovanu epidemijom koronavirusa neće se održavati radionice za potencijalne korisnike. Dodatne informacije za potencijalne prijavitelje sažete su u obliku prezentacije koja se nalazi u nastavku.

Podnošenje prijava na natječaj traje od 18.02. 2022. do 21.03.2022.

Tekst Natječaja, pripadajuće Obrasce i Priloge Natječaja možete preuzeti u nastavku.


TEKST NATJEČAJA:

OBRASCI:

PRILOZI:


1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”, referentna oznaka: 5874100

Lokalna akcijska grupa LAURA 10. ožujka 2022. godine objavljuje 1. izmjenu LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 5874100.

Upravni odbor LAG-a LAURA na svojoj 58. sjednici održanoj 10. ožujka 2022. godine donio je Odluku o 1. izmjeni LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 5874100 koji je na mrežnim stranicama LAG-a LAURA objavljen 17. siječnja 2022. godine. Izmjene Natječaja odnose se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj. Ostali dijelovi natječaja ostaju nepromijenjeni.

Novi rok za podnošenje prijave projekata je 11. travnja 2022. godine

Izmijenjeni tekst natječaja nalazi se u nastavku.


2. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”, referentna oznaka: 5874100

Lokalna akcijska grupa LAURA 08. travnja 2022. godine objavljuje 2. izmjenu LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 5874100.

Upravni odbor LAG-a LAURA na svojoj 59. sjednici održanoj 08. travnja 2022. godine donio je Odluku o 2. izmjeni LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 5874100 koji je na mrežnim stranicama LAG-a LAURA objavljen 17. siječnja 2022. godine. Izmjene Natječaja odnose se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj. Ostali dijelovi natječaja ostaju nepromijenjeni.

Novi rok za podnošenje prijave projekata je 06. svibnja 2022. godine

Izmijenjeni tekst natječaja nalazi se u nastavku.


3. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”, referentna oznaka: 5874100

Lokalna akcijska grupa LAURA 21. prosinca 2022. godine objavljuje 3. izmjenu LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 5874100.

Upravni odbor LAG-a LAURA na svojoj 63. sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine donio je Odluku o 3. izmjeni LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”, referentna oznaka: 5874100 koji je na mrežnim stranicama LAG-a LAURA objavljen 17. siječnja 2022. godine. Izmjene Natječaja odnose se na ukupna raspoloživa sredstva. Ostali dijelovi natječaja ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjeni tekst natječaja nalazi se u nastavku.

 

REZULTATI:

Konačna rang lista

Back to top button