2. LAG natječaj M8

2. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 96/17) Lokalna akcijska grupa „Laura“  objavljuje 21. studenog 2018. godine, Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“.

Lokalna akcijska grupa „Laura“ objavila je Natječaj za provedbu Mjere 8 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji „Laura“ za razdoblje 2014.-2020. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 2.768.426,68 kuna gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost projekta i javne potpore iznosi 100.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet potpore iznosi:

a) Do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava VII. I VIII. skupinu (Biograd na Moru i Tkon)

b) Do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava V. i VI. skupinu (Pašman, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane, Bibinje i Škabrnja)

c) Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava I., II., III. i IV. skupinu (Galovac, Polača, Benkovac, Stankovci i Lišane Ostrovičke)

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

a) jedinica lokalne samouprave

b) trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave

c) javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola

d) udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

e) vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 21. veljače 2019. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu lag.laura2009@gmail.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a „Laura“: http://www.lag-laura.hr

Stručna služba LAG-a održati će informativnu radionicu za sve potencijalne prijavitelje, koja će se održati:

 • 11. prosinca 2018. godine (utorak) u Biogradu na Moru u prostorijama Gradske vijećnice (Trg kralja Tomislava 5) s početkom u 12:00 sati

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru 8. traje od 21. prosinca 2018. godine do 21. veljače 2019. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.
 

TEKST NATJEČAJA:

OBRASCI:

 1. Obrazac A. Prijavni obrazac
 2. Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore

PRILOZI:

 1. Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
 2. Prilog II – Lista prihvatljivih troškova
 3. Prilog III – Opis projekta
 4. Prilog III- dio – Izračun diskontnog neto prihoda
 5. Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave
 6. Prilog V – Uputa MZOIE
 7. Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
 8. Prilog VII – Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi
 9. Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti JLS
 10. Prilog IX – Kriteriji odabira

1. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”

Lokalna akcijska grupa LAURA 20.02. 2019. godine objavljuje IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”

Upravni Odbor LAG-a LAURA na svojoj 39. sjednici održanoj 19.02. 2019. godine donio je Odluku o izmjeni LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga” koji je objavljen 21.11. 2018. godine pod referentnom oznakom 2874100. Izmjene Natječaja odnose se na produljenje roka za podnošenje prijava projekata na LAG natječaj.

Novi rok za podnošenje prijava projekata je 21.03. 2019. godine.

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA


2. IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE 8 “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA”

Lokalna akcijska grupa LAURA 21.08. 2019. godine objavljuje IZMJENU 2. LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga”

Upravni Odbor LAG-a LAURA na svojoj 41. sjednici održanoj 21.08. 2019. godine donio je Odluku o izmjeni LAG natječaja za provedbu Mjere 8 “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga” koji je objavljen 21.11. 2018. godine pod referentnom oznakom 2874100. Izmjene Natječaja odnose se na povećanje raspoloživih sredstava.

Izmijenjeni tekst natječaja i Odluka Upravnog odbora o izmjeni natječaja nalazi se u prilogu.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA

Back to top button