Javna nabava

Planovi nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/2017 i 144/20), Plan nabave za svaku proračunsku godinu kao i sve njihove kasnije promjene Lokalna akcijska grupa Laura objavljuje na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Registri ugovora

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br.101/17 i 144/20), Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, odabirom u rubrici Registri ugovora.

Back to top button