Novosti

Obavijesti za korisnike koji će osiguravati svoju poljoprivrednu proizvodnju kroz intervenciju 76.01.

Poštovani poljoprivrednici, obavještavamo vas da je Pravilnik o provedbi intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) objavljen u Narodnim novinama broj 38/23, u srijedu, 5. travnja 2023. godine. Pravilnik možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Pravilnikom se utvrđuje provedba intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ (u daljnjem tekstu: Intervencija 76.01.), postupci dodjele potpore koje provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, ovlasti Ministarstva poljoprivrede kao Upravljačkog tijela i postupanje po žalbama na odluke Agencije za plaćanja.

Poljoprivrednicima će za osiguranje poljoprivredne proizvodnje u razdoblju od 2023. do 2027. godine biti na raspolaganju ukupno 70, 2 milijuna eura.

Najniža vrijednost potpore po korisniku iznosi 100 EUR, dok je najviši iznos potpore 75.000 EUR godišnje po korisniku.

Intenzitet potpore iznosi 70 % prihvatljive premije osiguranja.

Na osnovu propisanih uvjeta iz Pravilnika objavit će se Natječaj za provedbu intervencije 76.01. „Osiguranje poljoprivredne proizvodnje“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Novo: Najvažnije promjene u provedbi Intervencije 76.01. u odnosu na provedbu Mjere 17 „Upravljanje rizicima“, podmjere 17.1. „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. su sljedeće:

1. Kako bi se pojednostavila i ubrzala administrativna kontrola i kontrola opravdanosti troškova, Ministarstvo poljoprivrede za svaku kalendarsku godinu izračunava maksimalne vrijednosti poljoprivredne proizvodnje, koje su osnova za izračun cijene police osiguranja.

Tablice s maksimalnim vrijednostima poljoprivredne proizvodnje nalaze se u Prilogu III. Pravilnika, a objavljene su i na mrežnim stranicama ruralnirazvoj.hr na sljedećoj poveznici.

2. Uvedena je kontrola povezanih i/ili partnerskih poduzeća koja se u prethodnom programskom razdoblju nije provodila. Ako je korisnik u povezanom i/ili partnerskom odnosu s drugim poduzećima u smislu članka 3. stavka 2. i 3. Priloga I. Uredbe (EU) broj 2022/2472, tada pravo na potporu ostvaruju najviše tri povezana i/ili partnerska poduzeća, aktivna poljoprivrednika, od kojih svaki od njih ostvaruje potporu kao i pojedinačni korisnik.

3. Da bi se spriječila nepodudaranja podatka o kapacitetu farmi i broju životinja na temelju kojih je izračunata vrijednost poljoprivredne proizvodnje korisnika, uvedena je kontrola na terenu te su propisana smanjenja plaćanja u slučaju kršenja obveza u skladu s Prilogom II. Pravilnika.

U uvjetima sve učestalijih klimatskih nepogoda koje uzrokuju značajne ekonomske gubitke poljoprivrednicima, kako bi se zaštitio dohodak poljoprivrednika i osigurao kontinuitet i održivost poljoprivredne proizvodnje te opstojnost opskrbe hranom provedba Intervencije 76.01. je od velikog značaja za svakog korisnika koji osigurava svoju poljoprivrednu proizvodnju.

Izvor: https://www.apprrr.hr/obavijesti-za-korisnike-koji-ce-osiguravati-svoju-poljoprivrednu-proizvodnju-kroz-intervenciju-76-01/

Back to top button