Novosti

Podsjetnik korisnicima izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Podsjećamo poljoprivrednike, korisnike izravne potpore poljoprivredi i potpore u okviru IAKS mjera ruralnog razvoja, na zabranu korištenja genetski modificiranog sjemena soje.

Preduvjet za ostvarivanje potpore jest posjedovanje dokaza o sjetvi certificiranog genetski nemodificiranog sjemena soje.

Kako bi potpora bila isplaćena korisnik je u obvezi podružnici Agencije za plaćanja do 15. listopada 2023. godine dostaviti:

– kopiju računa o plaćenom sjemenu kojeg koristi u sjetvi u 2023. godini ili drugi dokument kojim se može dokazati porijeklo i količina sjemena i

– certifikat na pakiranju ili certifikat o sjemenu uz otpremnicu kojeg će mu Agencija za plaćanja nakon poništavanja vratiti.

Korisnici koji proizvode soju iz sjemena s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva u obvezi su Agenciji za plaćanja do 15. listopada 2023. godine dostaviti rezultat analize sjemena soje kojeg zasijavaju na prisutnost genetski modificiranih organizama.

Odredba dostave rezultata analize zasijanog sjemena soje na prisutnost genetski modificiranih organizama ne odnosi se na prihvatljive površine pod sojom korisnika potpore za mjeru i intervenciju Ekološki uzgoj koji proizvodi soju iz sjemena s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva, a proizvodnju zasnivaju i provode u skladu s propisima koji propisuju ekološki uzgoj.

Izvor: https://www.apprrr.hr/podsjetnik-korisnicima-izravne-potpore-poljoprivredi-i-iaks-mjera-ruralnog-razvoja-za-2023-godinu/

Back to top button