Novosti

Obavijest za Mjeru 22

Uslijed drugih izmjena Natječaja za provedbu mjere 22 „Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu“ „POLJOPRIVREDNICI“ od 8. veljače 2023., obavještavamo Vas da će

  • svi zahtjevi za isplatu koji su do trenutka donošenja izmjene natječaja podneseni sukladno odredbama Natječaja (ako je korisnik Potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu ispisao i potpisao te dostavio u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja)
  • te oni zahtjevi koji su u AGRONET-u imali status spreman, a za koje će korisnik Potvrdu o podnošenju zahtjeva za isplatu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja u propisanim rokovima

biti obrađeni sukladno odredbama propisanim izmjenama Natječaja te će se kod izračuna potpore primijeniti pravila navedena u Prilogu 1. izmjene Natječaja.

Zahtjevi koji u trenutku donošenja izmjena u AGRONET-u nisu bili završeni (oni zahtjevi koji u AGRONET nisu imali status – spreman), zbog tehničkih razloga su brisani. Korisnicima je sada u AGRONET-u omogućeno podnošenje zahtjeva sa ispravljenim načinom izračuna potpore sukladno izmjenama Natječaja od 8. veljače ove godine.

Zaključno kod svih korisnika koji se jave na Natječaj za M22 i ispune uvjete prihvatljivosti propisane Natječajem, potpora će se računati na način kako je to propisano zadnjom izmjenom Natječaja.

Način popunjavanja Zahtjeva za isplatu potpore i slanje zahtjeva propisani su Natječajem te su opisani u Vodiču koji možete pronaći na poveznici: Mjera 22 – Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni učinkom ruske invazije na Ukrajinu 

Izvor: https://www.apprrr.hr/obavijest-za-mjeru-22-izvanredna-privremena-potpora-poljoprivrednicima-i-msp-ovima-koji-su-posebno-pogodeni-ucinkom-ruske-invazije-na-ukrajinu/

Back to top button