Novosti

Obavijest korisnicima – Natječaji Podmjere 4.1 i Podmjere 4.2

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je dana 07. prosinca 2022. godine objavila pojašnjenje vezano uz rok sklapanja Ugovora o najmu / koncesiji /plodouživanju / zakupu / služnosti u slučaju kada korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja  i/ili u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika za Natječaje Podmjere 4.1 i Podmjere 4.2 u kojima je rok za podnošenje zahtjeva za potporu bio u 2022. godini ili je podnošenje zahtjeva za potporu u tijeku.

Ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja  i/ili u slučaju ulaganja u opremanje objekata koji nisu u vlasništvu korisnika, korisnik mora imati Ugovor o najmu / koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti, koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. U slučaju da je riječ o zahtjevima za potporu za podmjere 4.1. i 4.2. koji su podneseni ili će biti podneseni tijekom 2022. i 2023. godine prihvatljivima će se smatrati i ugovori koji vrijede najmanje do 31.12.2030. godine.

Izvor: https://www.apprrr.hr/obavijesti-i-upute-kandidatima-prijavljenima-na-javni-natjecaj-za-prijam-u-radni-odnos-na-odredeno-vrijeme-pripravnik-objavljen-u-nn-121-22-od-19-listopada-2022-godine/

Back to top button