Novosti

Nastavak programa pomoći stočarima i peradarima vrijednih 37 milijuna kuna

Ministarstvo poljoprivrede je u ponedjeljak, 21. veljače 2022. godine, uputilo u postupak elektronskog savjetovanja s javnošću nacrte prijedloga programa potpore stočarima i peradarima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19 u 2022. godini, kao nastavak pomoći za proizvođače koji nisu ostvarili potporu putem istih programa krajem prošle godine. Vrijednost oba programa iznosi ukupno 37,5 milijuna kuna, a sredstva su osigurana u Državnom proračunu.

Kroz Program potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu ukupne vrijednosti 31,6 milijuna kuna, primarnim proizvođačima mlijeka osiguran je ukupan iznos od 9 milijuna kuna, uzgajivačima tovne junadi 5 milijuna kuna, uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele 3 milijuna kuna, uzgajivačima krmača 5 milijuna kuna te proizvođačima tovnih svinja 5 milijuna kuna. Također, za potporu u sektoru ovčarstva i kozarstva osigurano je 2 milijuna kuna, sektoru konjogojstva 600 tisuća kuna, dok je za potporu za proizvodnju konzumnih jaja predviđeno milijun kune te još toliko za proizvodnju mesa peradi. Ukupna vrijednost Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom Covid-19 iznosi 5,9 milijuna kuna, pri čemu je za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i pada prodaje svježeg mesa peradi osigurano 3,9 milijuna kuna te za gubitke zbog poteškoća u plasmanu jaja A klase 2 milijuna kuna.
Cilj programa je pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru stočarstva i peradarstva koji nisu ostvarili potporu temeljem natječaja iz prosinca 2021. godine, a uslijed usporavanja ili potpune obustave gospodarskih aktivnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 suočili su se s dugotrajnim i velikim poslovnim poteškoćama uslijed ukupnih tržnih poremećaja vezanih uz pad potražnje te time vezano pad cijena i konačno padom prodaje.
Do sada je od kraja prošle godine putem Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu isplaćeno 139,3 milijuna kuna, dok je putem Programa potpore sektoru peradarstva isplaćeno više od 14 milijuna kuna pomoći za gubitke zbog prisilnog smrzavanja mesa peradi i poteškoća u plasmanu jaja A klase.
E-savjetovanja s javnošću otvorena su do 26. veljače 2022., a možete ih pronaći na:

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORE SEKTORU PERADARSTVA ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 U 2022. GODINI 
 
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU ZA NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORE PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U STOČARSTVU ZBOG OTEŽANIH UVJETA POSLOVANJA UZROKOVANIH PANDEMIJOM COVID-19 U 2022. GODINI

Izvor: https://www.apprrr.hr/nastavak-programa-pomoci-stocarima-i-peradarima-vrijednih-37-milijuna-kuna/

Back to top button