Novosti

Mjera Ulaganja u vinarije i marketing vina – objava rang liste

Agencija za plaćanja je dana 04. ožujka 2021. godine objavila  Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019.-2023. za mjeru „Ulaganja u vinarije i marketing vina“ u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Javni natječaj).

Sukladno članku 16. Pravilnika o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za  razdoblje od 2019. do  2023. godine (NN 21/2019, 21/2020) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) potpune prijave prema redoslijedu zaprimanja ulaze u daljnju administrativnu kontrolu Agencije za plaćanja kojom se utvrđuje:

  1. a) ispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom i Natječajem
  2. b) prihvatljivost projekta i
  3. c) opravdanost i prihvatljivost aktivnosti, ulaganja i/ili troškova.

Nakon administrativne kontrole prihvatljivih prijava, u slučaju kada se utvrdi da unutar Programa nema dovoljno sredstava za sufinanciranje svih projekata, bit će sastavljena rang-lista, prema prioritetnim kriterijima utvrđenim u Prilogu II., koji je tiskan uz Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Agencija za plaćanja odabire prijave s najvećim brojem prioritetnih bodova na temelju rezultata dobivenih primjenom prioritetnih kriterija, te rang-listu s naznačenim odabranim prijavama objavljuje na svojim mrežnim stranicama.

Ako ukupna vrijednost prihvatljivih prijava s istim brojem prioritetnih bodova premašuje dostupni proračun za ovu mjeru potpore, primjenjuju se proporcionalna umanjenja potpore.

Na Javni natječaj zaprimljeno je ukupno 267 prijava te je Agencija za plaćanja provela administrativnu kontrolu svih prijava prilikom koje je utvrđena pravovremenost, potpunost prijave, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima za provedbu mjere Ulaganja u skladu s člankom 35. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149, broj bodova sukladno kriterijima rangiranja iz članka 16. ovog Pravilnika te iznos prihvatljivih troškova.

Sukladno navedenom, Agencija za plaćanja je nakon administrativne kontrole svih prijava pristiglih na Natječaj utvrdila da nema dovoljno sredstava za financiranje svih prihvatljivih projekata te je sastavila rang-listu prema prioritetnim kriterijima utvrđenim u Prilogu II. Pravilnika i odabrala prijave s najvećim brojem prioritetnih bodova.

Rang lista s naznačenim odabranim prijavama objavljena je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja i istoj možete pristupiti ovdje.

Najveći broj ostvarenih bodova je 17 (sedamnaest). Prijave kojima je utvrđeno 17 (sedamnaest) i 15 (petnaest) bodova ostvaruju puni iznos potpore, dok će se temeljem članka 16. stavka 4. Pravilnika primijeniti proporcionalna umanjenja potpore na prijave koje imaju utvrđenih 14 (četrnaest) bodova.  Prijave kojima je utvrđeno 12 (dvanaest) i manje bodova se odbijaju s obzirom na to da nema dovoljno raspoloživih sredstava za tekuću financijsku godinu.

Izvor: https://www.apprrr.hr/mjera-ulaganja-u-vinarije-i-marketing-vina-objava-rang-liste/

Back to top button