Novosti

Isplaćeno 5 milijuna kuna potpore za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla za 2021. godinu

Agencija za plaćanja isplatila je dana 9. kolovoza 2021. godine, potporu za 1. godinu provedbe Programa za zbrinjavanje nusproizvoda životinjskog podrijetla od 2021. do 2023. godine, u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna.

Pravo na potporu ostvarila su 73 korisnika za pokriće dijela troškova zbrinjavanja nusproizvoda 1., 2. i 3. kategorije koji nastaju tijekom procesa proizvodnje u objektima za klanje stoke.

Jedinični iznos isplaćene potpore iznosi 0,08 kuna po kilogramu isporučenog nusproizvoda od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine, evidentiranih u aplikaciji „Nusproizvodi“, u okviru Jedinstvenog registra domaćih životinja kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede.

Izvor: https://www.apprrr.hr/isplaceno-5-milijuna-kuna-potpore-za-zbrinjavanje-nusproizvoda-zivotinjskog-podrijetla-za-2021-godinu/

Back to top button