Novosti

Obavijest o provedbi postupka usklađivanja u skladu sa Zakonom o OPG-u

Zakonom o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, br. 29/18 i 32/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o OPG-u) propisana je obveza fizičkim osobama uskladiti svoj organizacijski oblik i status u skladu sa Zakonom o OPG-u u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Pravilnika o Upisniku poljoprivrednika (Narodne novine, broj 62/19, 91/20) i Pravilnika o Upisniku OPG – a (Narodne novine, broj 62/19).

Odredbama članka 52. Zakona o OPG-u predviđeno je da će Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) pozvati fizičke osobe poljoprivrednike da radi postupka usklađivanja i evidentiranja promjena podnesu zahtjev za upis u Upisnik OPG-ova. Fizičkoj osobi koja ne podnese zahtjev, Agencija za plaćanja će, ako utvrdi ispunjavanje uvjeta, rješenjem donesenim po službenoj dužnosti dodijeliti organizacijski oblik OPG-a i upisati ga u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik OPG-ova), odnosno rješenjem donesenim po službenoj dužnosti evidentirati promjenu u Upisniku poljoprivrednika za samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: SOPG).

Po završenom postupku upisa, poljoprivredniku će biti izdana poljoprivredna iskaznica (ePI). Navedena iskaznica donosi Vam niz pogodnosti te zamjenjuje sve postojeće iskaznice koje su poljoprivrednici do sada koristili (plavi dizel, zelena poljoprivredna iskaznica, iskaznica za korištenje sredstava za zaštitu bilja). Također, omogućuje jedinstvenu identifikaciju s visokim stupnjem sigurnosti, elektroničko potpisivanje dokumenata, siguran pristup sustavu e-Građani te podnošenje zahtjeva za potporu putem zaštićene aplikacije AGRONET. Više informacije o poljoprivrednoj iskaznici (eP I) možete pronaći na sljedećoj poveznici:  https://epi.mps.hr/epi/

Kako bismo ubrzali proces uskladbe sa gore navedenim zakonskim i podzakonskim aktima, kontaktirat će Vas djelatnici Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu.

Ova obavijest namijenjena je svim poljoprivrednicima koji nisu izvršili proces usklađivanja na temelju Zakona o OPG – u (NN br. 29/18 i 32/19).

Izvor: https://www.apprrr.hr/obavijest-o-provedbi-postupka-uskladivanja-u-skladu-sa-zakonom-o-opg-u/

Back to top button