Novosti

Podsjetnik korisnicima izravnih potpora o tijeku kampanje kontrola na terenu izravne potpore za 2020. godinu

Podsjećamo sve korisnike izravnih potpora kako je i dalje u tijeku kampanja kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenih zahtjeva za potporu za 2020. godinu na kontrolnim uzorcima gospodarstava, započeta 1. srpnja 2020. godine.

Poljoprivredno gospodarstvo nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva može u bilo kojem trenutku tijekom godine biti predmetom kontrole na terenu, koju provodi osoba (kontrolor) ovlaštena od strane Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i/ili može biti predmetom kontrole daljinskim istraživanjem, koja se provodi interpretacijom satelitskih i zračnih snimaka, sukladno člancima 155. i 156. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (NN 22/2020; 57/2020) te akreditiranim procedurama Agencije za plaćanja.

U slučaju utvrđenih nesukladnosti tijekom kontrole na terenu ili temeljem zaprimljenih zapisnika/rješenja Državnog inspektorata o provedenom inspekcijskom nadzoru, koje Agencija za plaćanja koristi kao pravovaljane izvještaje o kontroli na terenu nad korisnicima, izvještaji o kontroli uz popratni dopis korisnicima će biti dostavljeni isključivo elektronički, putem interneta, na zaštićenoj mrežnoj aplikaciji AGRONETvidljivi u kartici „KNT“.

Danom dostave izvještaja smatra se dan kada je izvještaj o kontroli postavljen na AGRONET, sukladno članku 157. Pravilnika.

U skladu s uvedenim novitetima, još jednom skrećemo pozornost korisnicima da redovito provjeravaju obavijesti koje im stižu na korisničke račune mrežne aplikacije AGRONET, jer Agencija za plaćanja izvještaje o kontroli na terenu s utvrđenim nesukladnostima korisnicima više neće dostavljati redovnom poštom na adresu sjedišta gospodarstva.

Izvor: https://www.apprrr.hr/podsjetnik-korisnicima-izravnih-potpora-o-tijeku-kampanje-kontrola-na-terenu-izravne-potpore-za-2020-godinu/

Back to top button