Novosti

Potpora za proizvođače šećerne repe

Obavještavamo proizvođače šećerne repe  da je u Narodnim novinama br. 67/2020 objavljen Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o provedbi Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine.

Za potporu je prihvatljiv proizvođač šećerne repe koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika i koji je ostvario pravo na proizvodno vezanu potporu za šećernu repu u godini podnošenja zahtjeva za potporu.

Najveći jedinični iznos potpore koji se može dodijeliti korisniku potpore iznosi 2.500,00 kuna po hektaru.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Korisnici potpore dužni su svake godine tijekom razdoblja provedbe Programa plodoredom na svom gospodarstvu osigurati sjetvu šećerne repe.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu za 2020. godinu korisnik potpore obvezuje se u 2021. godini uzgajati šećernu repu na najmanje 40 % površina za koje je ostvario potporu u 2020. godini.

Zahtjevi za navedenu potporu podnose se putem AGRONET zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Zahtjevi za potporu u 2020. godini se mogu podnijeti do 31. srpnja 2020.

Izvor: https://www.apprrr.hr/potpora-za-proizvodace-secerne-repe-vijest/

Back to top button