Novosti

Podsjetnik za primarne poljoprivredne proizvođače u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva

Podsjećamo sve primarne poljoprivredne proizvođače u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva da je rok za očitovanje o prihvaćanju prava i obveza svih korisnika (15 dana od dana objave Odluke na AGRONET-u), tj.

  • 12.6.2020. za one korisnike čija je odluka postavljena na AGRONET 29.5.2020.
  • 23.6.2020. za one korisnike čija je odluka postavljena na AGRONET 8.6.2020.

Popis svi korisnika s jasnim rokom očitovanja dostupan je ovdje.

Nakon isteka roka, utvrdit će se konačan popis prihvatljivih korisnika koji su preuzeli prava i obaveze iz Programa, kao i točan iznos potpore po svakom korisniku sukladno provedenoj preraspodjeli omotnice čime će doći do poravnanja sredstava (isplate i/ili povrata).

Podsjećamo potencijalne korisnike da je cilj Programa zadržavanje zaposlenosti te zadržavanje postojeće razine proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima, i to onim poljoprivrednim gospodarstvima:

  • koja su upisana u Upisnik poljoprivrednika
  • koja pripadaju kategoriji mikropoduzeća (tijekom 2019. godine imala su od 1 do 9 zaposlenih prema evidencijama nadležnih tijela)
  • koja zadovoljavaju ostale kriterije propisane Programom. Informacije o ostalim kriterijima prihvatljivosti možete pronaći ovdje.
  • koja se prihvaćanjem Odluke obvezuju da će u 2020. i 2021. godini zadržati proizvodne površine/broj domaćih životinja za koje su ostvarili potporu po ovom Programu.

Važne napomene

Ukoliko je tijekom 2020. godine došlo do smanjenja površina/broja domaćih životinja za vrste za koje je korisnik ostvario pravo temeljem Jedinstvenog zahtjeva za 2019. godinu, a želi ostvariti pravo i iz ovog Programa, isti je u 2020. godini u roku za izmjene i dopune Jedinstvenog zahtjeva za 2020. godinu (30.6.2020. godine) dužan izravnati iznos površina/broj domaćih životinja sa svrhom dostizanja površina/broja domaćih životinja navedenih u Jedinstvenom zahtjevu za 2019. godinu.

Navedene površine/broj domaćih životinja korisnik je dužan zadržati i u 2021. godini.

Izvor: https://www.apprrr.hr/podsjetnik-za-primarne-poljoprivredne-proizvodace-u-sektoru-biljne-proizvodnje-i-sektoru-stocarstva/

Back to top button