Novosti

Treći krug dodjele bespovratnih sredstava putem vaučera, u sklopu inicijative WiFi4EU

Treći krug dodjele bespovratnih sredstava putem vaučera, u sklopu inicijative WiFi4EU, najavljen je za 19. rujna 2019. u 13 sati. Zemljama članicama EU ukupno je dostupno 26,7 milijuna eura koji će kroz 1.780 vaučera biti raspodijeljeni europskim gradovima i općinama
U okviru ovog poziva se mogu prijaviti gradovi i općine koji u prva dva kruga nisu osvojili vaučer.

Rok za podnošenje zahtjeva: od 19.09. u 13h do 20.09. do 17h
Raspoloživa sredstva: 26.700.000,00 EUR
Iznos potpore: 15.000,00 EUR
Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova
Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave koje u prva dva kruga nisu osvojili vaučere

Back to top button