Novosti

Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “ Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2019.-2020.)”

Rok za podnošenje zahtjeva: 31.03.2020.
Raspoloživa sredstva: 25.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 200.000,00 do 1.000.000,00 HRK
Prihvatljivi korisnici:  jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave – osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola) koje se nalaze na području županija s indeksom razvijenosti ispod 105% prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini za razdoblje 2014 – 2016. godina
Obvezni partner: : javne osnovne škole koje se nalaze u jedinicama područne (regionalne) samouprave razvrstanim kao područja s indeksom razvijenosti ispod 105% (skupina I., II. i III.)
Back to top button