Novosti

Sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode  a Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima.
Rok za prijavu:
  • Prioritetno područje Prioritetno   područje  “Priroda i bioraznolikost”  i  ,,Okolišno
    upravljanje i informacije” –  12.06.2019.
  • Prioritetno područje ,,Okoliš i učinkovito korištenje resursa” – 10.06.2019
  • Potprogram “Klimatske aktivnosti” – 28.08.2019
Prijavitelji: JLP(R)S, trgovačka društva i dr. pravne osobe, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvan proračunski korisnici, organizacije civilnog društva (udruge)
Back to top button