Novosti

Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini

Ministarstvo turizma objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem “Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini”

 

Predmet sufinanciranja su:

1. Plaže
2. Centri za posjetitelje i interpretacijski centri
3. Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma
4. Žičare
5. Studije održivosti razvoja turizma i prihvatnog kapaciteta s akcijskim
planom
6. Studije upravljanja kvalitetom u turizmu
Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:
 Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
 Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine
Rok za prijavu: do 28.06.2019.
Raspoloživa sredstva: do 25.000.000,00 HRK
Iznos potpore: od 100.000,00 do 800.000,00 HRK ovisno o predmetu sufinanciranja
Intezitet potpore: do 90% ovisno o indexu razvijenosti JLS
Back to top button