Novosti

Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. („Narodne novine“, broj: 113/18), Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport za razdoblje 2019. – 2021., a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Središnji državni ured za šport raspisuje Natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima te organiziranje međunarodnih športskih konferencija.

Natječaj je podijeljen u četiri osnovna programska područja:
  1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, područje 1, – 7.200.000,00 kuna;
  2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima, područje 2, – 2.500.000,00 kuna;
  3. Poticanje programa obuke neplivača, područje 3, – 1.000.000,00 kuna;
  4. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija, područje 4, – 300.000,00 kuna.
Ukupno raspoloživo: 11.040.000,00
Iznos potpore: od 10.000,00 – 120.000,00 HRK (zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenih iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti programa)
Intezitet potpore: do 80% opravdanih troškova
Prijavitelji: udruge iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu
Prihvatljivi partneri mogu biti:
 udruge iz sustava športa;
 ustanove iz sustava športa;
 odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole)
Rok za prijavu: 15. ožujka 2019.
Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Natječaja i samo s jednim programom
Preuzeto: http://iis1.globaldizajn.hr/sdus.hr/izdvojeno-88/sportski-natjecaji/poticanje-lokalnog-sporta/natjecaj-za-sufinanciranje-sportskih-programa-poticanja-lokalnog-sporta-i-sportskih-natjecanja-u-2019-godini/960
Back to top button