Novosti

Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini

Predmet javnog poziva: dodjela financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje športskih građevina kao i građevinskog zahvata na postojećim športskim građevinama te opremanje istih, a koje su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 

Raspoloživa sredstva: 8.750.000,00 HRK

Iznos potpore: do 700.000,00 HRK (zatraženi iznos, koji mora biti unutar navedenog iznosa, ne smije iznositi više od 80% cjelokupne vrijednosti projekta)
Intenzitet potpore: do 80% ukupnog iznosa potrebnog za izgradnju, građevinski zahvat i/ili opremanje športskih građevina
Prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (mogu prijaviti najviše 3 zahtjeva za sufinanciranje u sklopu ovog javnog poziva)
Rok za prijavu: 20.02.2019
Prihvatljive aktivnosti:
  • izvođenje građevinskih zahvata na planiranim/postojećim športskim građevinama temeljem prethodno izrađene projektne dokumentacije,
  • opremanje športskih građevina kojim će se podignuti razina javnih usluga kroz poboljšanje kvalitete bavljenja športom

 

Na temelju članka 75. stavka 1. točke 2. i članka 75. stavka 7. Zakona o sportu (Narodne novine, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (Narodne novine, broj: 113/18), Središnji državni ured za šport raspisuje Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini.

Cilj Javnog poziva za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini je poticanje razvoja športske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u športu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove športske infrastrukture na području jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Središnji državni ured za šport sufinancirati će aktivnosti vezane za izvođenje građevinskih radova te opremanja športskih građevina u vremenskom periodu do 31. prosinca 2019. godine sa svrhom unapređenja sustava športa, podizanja kvalitete življenja stanovnika te jednake dostupnosti športskih građevina svim korisnicima na području Republike Hrvatske.

Izvor: https://sdus.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-sufinanciranje-izgradnje-gradjevinskog-zahvata-i-opremanja-sportskih-gradjevina-u-2019-godini/986

 

Back to top button