Novosti

Hrvatska turistička zajednica raspisuje JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama za programe/projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2019.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica koji se odvijaju na turistički nerazvijenim područjima.

Turistički nerazvijeno područje definirano je važećim Pravilnikom o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/17 i 70/18).

U smislu ovog Javnog poziva, Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima uzima u obzir razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Sredstva potpore dodjeljivat će se za:

  1. programe/projekte TZŽ pretežito na turistički nerazvijenim područjima
  2. programe/projekte TZ na turistički nerazvijenim područjima.
Sredstva će se odobravati kroz:
  1. razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije (cikloturističke i tematske staze, vidikovci, turistička smeđa signalizacija)
  2. edukacije ( usavršavanje za nositelje turističke ponude, edukacija za privatne iznajmljivače)
  3. potporu projektima sufinanciranih iz fondova Europske unije ( za pripremu i izradu projektne dokumentacije ili provedbu projekata za koja se koriste ili će aplicirati za korištenje sredstava iz EU fondova)
  4. unapređenje djelovanja i aktivnosti turističkih zajednica (izrada strategije turizma…)
Raspoloživa sredstva: 4.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 80% prihvatljivih troškova,
Rok za prijavu: Za programe TZŽ-a do 25.02.2019
                          Za programe TZ gradova i općina do 04.02.2019 na adresu TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE

Dodatne informacije isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

  • elektronskom obliku na online aplikaciji putem linka potpore.htz.hr
  • i u tiskanom obliku – potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.
Preuzeto: https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/potpore-hrvatske-turisticke-zajednice/2019/potpore-turistickim-zajednicama-za-programeprojekte-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima-u-2019
Back to top button