Novosti

Grad Benkovac – Javni poziv za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2019. godini

Gradonačelnik Grada Benkovca objavljuje      J A V N I  P O Z I V    za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2019. godini.

Dokumentaciju za sufinanciranje nabave sadnoig materijala možete pogledati OVDJE.

– OBRAZAC – sadni materijal

Predmet sufinanciranja: nabava sadnog materijala za podizanje višegodišnjih nasada
Raspoloživa sredstva: 100.000,00 HRK
Iznos sufinanciranja:  do 10.000,00 HRK po jednom OPG-u ili obrtu
Intezitet potpore: do 50% troškova vrijednosti nabavljenog sadnog materijala,
Prijavitelji:  Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrti (registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) registrirani na području Grada Benkovca
Rok za prijavu:  do utroška sredstava planiranih u Proračunu Grada Benkovca za 2019. godinu
Preuzeto: http://benkovac.hr/obavijesti/javni-poziv-sadni-materijal
Back to top button