Novosti

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je javne natječaje za udruge iz Domovinskog rata te udruge sudionika i stradalnika Drugog svjetskog rata:

 

 

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

 

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti očuvanju vrijednosti i pozitivnoj percepciji javnosti o Domovinskom ratu

Raspoloživa sredstva: 5.600.000,00 kuna.
Iznos potpore: od 10.000,00 do 450.000,00 kuna

Intezitet potpore: do 100% iznosa potrebnog za provedbu projekta
Prihvatljivi korisnici:  udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama (koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata)
Rok za prijavu: 01.03.2019

Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti psihosocijalnom osnaživanju i podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rataRaspoloživa sredstva: 9.000.000,00 kuna.
Iznos potpore: od 10.000,00 do 900.000,00 kuna

Intezitet potpore: do 100% iznosa potrebnog za provedbu projekta
Prihvatljivi korisnici:  udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama (koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja, (zaštita interesa i skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata)
Rok za prijavu: 01.03.2019

 

Sudionici i stradalnici Drugog svjetskog rata

 

Opći cilj Natječaja jest doprinijeti skrbi i zaštiti interesa sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata, te promicanju i očuvanju tradicije borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizmaRaspoloživa sredstva: 900.000,00 kuna.
Iznos potpore: od 10.000,00 do 250.000,00 kuna

Intezitet potpore: do 100% iznosa potrebnog za provedbu projekta
Prihvatljivi korisnici:  udruga registrirana sukladno Zakonu o udrugama koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja (promicanje borbe protiv fašizma i drugih oblika totalitarizma, te zaštita interesa i skrb o sudionicima i stradalnicima Drugoga svjetskog rata)
Rok za prijavu: 01.03.2019
Back to top button