Novosti

OBJAVLJEN NOVI PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERA 19.2, 19.3 I 19.4

Objavljen je novi Pravilnik o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Pravilnik možete pronaći na poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_09_96_2217.html

Izvor: http://www.apprrr.hr/objavljen-novi-pravilnik-o-provedbi-podmjera-192-193-i-194–2460.aspx

Back to top button