Novosti

EU potpora hrvatskim voćarima – pravilnik stupa na snagu 12. kolovoza

Voćari iz Hrvatske uključeni su u projekt izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća koji je Europska komisija uvela kao odgovor na embargo Ruske Federacije za uvoz svježeg asortimana iz članica EU. Od starta ove interventne mjere 2014. godine RH se odlučila da će u isplatu ove potpore biti uključeni proizvođači mandarina i jabuka.
 
Europska komisija donijela DELEGIRANU UREDBU KOMISIJE (EU) 2017/1165 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća koja je stupila na snagu 1. srpnja 2017. godine i primjenjuje se od toga datuma do datuma kada će količine dodijeljene državi članici biti iskorištene ili najkasnije do 30. lipnja 2018. godine. Kako bi olakšalo provedbu ove mjere Ministarstvo poljoprivrede donijelo je Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (NN 77/17) koji će stupiti na snagu 12. kolovoza 2017. i kojim se osigurava provedba Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/1165.  
 
U skladu sa Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1165 i usvojenim Pravilnikom izrađene su i Upute za proizvođače Upute za primatelje proizvoda povučenih s tržišta koje će od 12. kolovoza 2017. biti objavljene na web stranici www.mps.hr
 
Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/1165 Republici Hrvatskoj dodijeljeno je:
–           850 t za mandarinu,
–           510 t za jabuku te dodatna kvota od
–           2.000 t za jedan ili više proizvoda.
 
Stručno povjerenstvo imenovano od strane Ministarstva poljoprivrede utvrdilo je model podjele za dodatnu količinu od 2000 tona, pa dodatna kvota proizvođačima jabuka ne smije prijeći 1670 tona dok je 330 tona odvojeno za proizvođače mandarina.  Europska komisija je na temelju praćenja stanja na tržištu voća i povrća Europske unije procijenila kako se situacija u međurazdoblju ipak poboljšala s obzirom da su se brojni proizvođači nakon uvođenja ruskog embarga preorijentirali na neku drugu proizvodnju ili su pronašli nove tržišne niše te su tržišni viškovi manji, a i cijene su se stabilizirale. Takav rasplet utjecao je na značajno smanjivanje kvota svakoj pojedinoj članici pa tako i RH.
 
Pojedini proizvođač kroz ovaj projekt može isporučiti najviše 10 % od ukupnih količina jabuka ili mandarina proizvedenih na vlastitom gospodarstvu, a količine su izračunate temeljem regionalnog prinosa koji za mandarinu iznosi  21,8 t/ha, a za jabuku 18,5 t/ha.
Primatelji proizvoda povučenih s tržišta su:

  • humanitarne organizacije – Hrvatski Crveni križ i Hrvatski Caritas
  • centri i ustanove socijalne skrbi
  • ustanove za predškolski odgoj
  • ustanove za osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje
  • bolničke ustanove i
  • kaznene institucije.

 

MAKSIMALNI IZNOS POTPORE ZA POVLAČENJE S TRŽIŠTA
Proizvod Maksimalni iznos potpore za besplatnu distribuciju (EUR/100kg)
Jabuka 16,98
Mandarina 19,50
TROŠKOVI TRANSPORTA U OKVIRU BESPLATNE DISTRIBUCIJE
Udaljenost između mjesta povlačenja i mjesta isporuke Troškovi transporta (EUR/t) (*)
25 km ili manje 18,20
Više od 25 km, ali manje od 200 km ili točno 200 km 41,40
Više od 200 km, ali manje od 350 km ili točno 350 km 54,30
Više od 350 km, ali manje od 500 km ili točno 500 km 72,60
Više od 500 km, ali manje od 750 km ili točno 750 km 95,30
Više od 750 km 108,30
(*) dodatak za hlađeni (kondicionirani) transport: 8,50 EUR/t
TROŠKOVI SORTIRANJA I PAKIRANJA U OKVIRU BESPLATNE DISTRIBUCIJE
Proizvod Troškovi sortiranja i pakiranja (EUR/t)
Jabuka 187,70
Ostali proizvodi 201,10

 

IZVOR: http://www.mps.hr/default.aspx?id=20137

Back to top button