Novosti

VAŽNA NAPOMENA ZA KORISNIKE U OPERACIJI 7.1.1.

Korisnici u operaciji 7.1.1. koji su podnijeli zahtjev za potporu temeljem Natječaja za provedbu podmjere 7.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti« – provedba operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave «objavljenog u Narodnim novinama broj 25/2015,  a sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020. (NN 22/15), koji je stupio na snagu 25.2.2015. i koji je još uvijek važeći za navedene korisnike, obvezni su nakon popunjavanja elektroničkog Zahtjeva za isplatu, i to konačnog Zahtjeva za isplatu, u AGRONET-u, najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana izdavanja Odluke o dodjeli sredstava odnosno do datuma navedenom u Odluci o dodjeli sredstava dostaviti ispisanu, ovjerenu/pečatiranu i potpisanu Potvrdu o podnošenju posljednjeg Zahtjeva za isplatu zajedno s originalima računa u izvorniku u papirnatom obliku, preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 7.1./Operacija: 7.1.1., zahtjev za isplatu – ne otvarati«, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

 

 

Izvor:http://www.apprrr.hr/vazna-napomena-za-korisnike-u-operaciji-711-2230.aspx

Back to top button