Novosti

Strukovno osposobljavanje u sklopu Mjere 01- “Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja”

Podsjećamo korisnike da strukovno osposobljavanje po odobrenom programu organizira i provodi Savjetodavna služba na cijelom području Republike Hrvatske, a najavljuje se na internetskoj stranici Savjetodavne službe (www.savjetodavna.hr).

U nastavku je pregled tečajeva strukovnog osposobljavanja za tip operacije 1.1.1. i tip operacije 1.1.2.

Tip operacije 1.1.1.

Naziv tečaja Trajanje u satima Vrijedi za
Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – uvod 6 Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
Održivo upravljanje tlom, vodom, gnojivima i pesticidima 6 Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
Poljoprivredno okolišna načela u praksi 6 Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 10. Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
Ekološki uzgoj – uvod 6 Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 11. Ekološki uzgoj
Održivo upravljanje tlom, vodom i gnojivima u ekološkom uzgoju 6 Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 11. Ekološki uzgoj
Prakse u ekološkom uzgoju 6 Obaveza izobrazbe za korisnike mjere 11. Ekološki uzgoj

Tip operacije 1.1.2.

Bilinogojstvo

Naziv tečaja Trajanje u satima Vrijedi za
Ratarstvo 25 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Povrtlarstvo 25 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Voćarstvo 25 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Maslinarstvo 25 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Vinogradarstvo 25 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Ljekovito i aromatično bilje 25 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja

Stočarstvo

Naziv tečaja Trajanje u satima Vrijedi za
Proizvodnja mlijeka 56 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Proizvodnja goveđeg mesa 41 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Zahtjevi higijene mužnje u primarnoj proizvodnji mlijeka 6 Obaveza izobrazbe iz područja zdravstvenih i higijenskih zahtjeva mužnje za proizvodnju sirovog mlijeka u primarnoj proizvodnji
Proizvodnja prasadi 37 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Tov svinja 25 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Uvjeti zaštite i dobrobiti u uzgoju svinja 6 Obaveza izobrazbe za držaoce svinja iz područja dobrobiti životinja
Ovčarstvo 41 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Kozarstvo 31 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Prerada mlijeka 34 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Uvjeti sigurnosti hrane u proizvodnji i preradi mlijeka 6 Obaveza izobrazbe iz područja uvjeta sigurnosti hrane u proizvodnji i preradi mlijeka
Prerada mesa 38 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Pčelarstvo 23 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Uzgoj kopitara 32 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Peradarstvo 41 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja
Ekološko stočarstvo 49 Obaveza izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja

Pregled tečajeva po županijama moguće je pronaći na poveznici ovdje.

Tečajevi strukovnog osposobljavanja se prikazuju kronološki, a pretraga se može suziti odabirom županije i/ili tipa operacije. Zainteresirani se poljoprivrednici na osposobljavanje mogu prijaviti klikom na “Prijavi se”. Sve informacije se mogu dobiti i u županijskim podružnicama Savjetodavne službe (http://www.savjetodavna.hr/adresar/),  gdje se mogu i prijaviti na tečaj.

Nakon održanog strukovnog osposobljavanja za sve sudionike izobrazbe omogućit će se ispis potvrda klikom na “Ispis potvrde” ili će sudionici izobrazbe zatražiti ispis potvrde u županijskoj podružnici Savjetodavne službe. Potvrda služi kao dokaz o ispunjenoj obavezi završenog programa strukovnog osposobljavanja.

Za strukovno osposobljavanje sudionici izobrazbe ne plaćaju naknadu. Isto je sufinancirano sredstvima Programa ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Mjera 1 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja.

IZVOR: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/strukovno-osposobljavanje-u-sklopu-mjere-01-prenosenje-znanja-i-aktivnosti-informiranja/

Back to top button