Novosti

Poziv na predavanja o IAKS mjerama ruralnog razvoja: M10, M11 i M13

Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode informativnu kampanju o IAKS mjerama ruralnog razvoja.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da prisustvuju predavanjima na kojima će predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja prezentirati ciljeve te informirati prisutne o provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Predavanja se odnose na sljedeće mjere:

R.br. ŽUPANIJA LOKACIJE I TERMINI
1. SISAČKO – MOSLAVAČKA JASENOVAC – 14.02.2017., 10.00 sati, Općinska vijećnica, Trg Kralja P. Svačića 19
2. VIROVITIČKO – PODRAVSKA ORAHOVICA – 14.02.2017., 14.00 sati, Gradska vijećnica, Trg plemenitih Mihalovića 1
3. MEĐIMURSKA MURSKO SREDIŠĆE – 21.02.2017., 14.00 sati, Vatrogasni dom, Frankopanska 8
4. LIČKO – SENJSKA  KORENICA  – 28.02. 2017., 10.00 sati Učenički dom, Trg Sv. Jurja 2
5. LIČKO – SENJSKA  LOVINAC – 28.02. 2017., 14.00 sati Dom kulture, Ulica dr. Franje Tuđmana 9
6. PRIMORSKO – GORANSKA RAVNA GORA 07.03. 2017., 10.00 sati, SPC Goranka, I. G. Kovačića 174
7. ISTARSKA PAZIN 07.03. 2017., 14.00 sati, Gradska vijećnica, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10
8. SPLITSKO -DALMATINSKA SINJ-14.03.2017., 13.00 sati, Kulturno umjetničko središte, Put Petrovca 12
9. DUBROVAČKO – NERETVANSKA OREBIĆ – 15.03.2017., 10:00 sati, Općina Orebić, Obala pomoraca 24

Molimo sve zainteresirane da se prijave putem ovog OBRASCA te da prate stranicu na kojoj će se ažurirati informacije o terminima i mjestu održavanja radionica.

IZVOR: http://ruralnirazvoj.hr/novosti/poziv-na-predavanja-o-iaks-mjerama-ruralnog-razvoja-m10-m11-i-m13/

Back to top button