Novosti

Objavljen natječaj za podmjeru 9.1.1

Objavljen je natječaj za provedbu podmjere 9.1. “Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru”, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija“

Korisnici ove operacije su proizvođačke grupe ili organizacije iz sektora poljoprivrede, u rangu malih i srednjih poduzeća koje su priznate u skladu s  Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Pravilnikom o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija. Postupak priznavanja provodi Ministarstvo nadležno za poljoprivredu.
Prihvatljivi troškovi su troškovi rada koji su u skladu s Poslovnim planom proizvođačke grupe ili organizacije.
Potpora se daje najviše do 10 posto vrijednosti godišnje utržene proizvodnje, ne više od 100.000 eura godišnje, bez obzira na stvarni obračun moguće potpore.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći od 24. siječnja i traje do 24. ožujka 2017.

Back to top button