Novosti

Kako do potpore za mjeru 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene?

U tijeku je podnošenje jedinstvenih zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu koje traje do 16. svibnja 2016. godine. Putem jedinstvenog zahtjeva moguće je zatražiti potporu za:

  • Izravna plaćanja
  • Plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima – mliječne krave, rasplodne krmače, djevičansko i ekstra djevičansko maslinovo ulje i duhan;
  • IAKS mjere ruralnog razvoja:

Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
         Mjera 11 – Ekološki uzgoj
Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima

  • Očuvanje izvornih i zaštićenih kultivara poljoprivrednog bilja.

Potpora za IAKS mjeru ruralnog razvoja „Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene“ (Mjera 10) je potpora koja se dodjeljuje korisnicima koji doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu. Za ostvarivanje potpore za Mjeru 10 korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, a poljoprivredno zemljište na kojem se obavlja poljoprivredna aktivnost mora biti registrirano u ARKOD sustavu. Stoka mora biti upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) i ostale propisane upisnike (Središnji popis matičnih grla, Središnji registar kopitara, Središnji popis matičnih jata i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara) i  propisno označena.

Potpora se može ostvariti za:

10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture 
10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada
 
10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
                 10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) 
10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
 
10.1.6. Uspostava poljskih traka
 
10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka
 
10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika
 
10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih  životinja 

Minimalna poticana površina poljoprivredne parcele za koju se može zatražiti zahtjev je 0,05 ha, uz uvjet da je veličina poljoprivredne površine poljoprivrednog gospodarstva minimalno 0,5 ha. Iznimno za operaciju 10.1.6. Uspostava poljskih traka površina poljoprivrednog gospodarstva i ARKOD parcele moraju biti minimalno 1 ha. Za operaciju10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinjaminimalni broj životinja prijavljen u jedinstvenom zahtjevu preračunato stopom konverzije u uvjetna grla (UG) iznosi 0,15 UG.

Tablica za konverziju izvornih i zaštićenih pasmina domaćih  životinja u UG:

Vrsta   Uvjetna grla
Goveda 1
Konji 1
Magarci 1
Ovce 0,15
Koze 0,15
Svinje 0,5
Perad 0,03

Korisnik je dužan Agenciji za plaćanja podnijeti jedinstveni zahtjev na kojem traži ulazak u sustav potpore za Mjeru 10, a prilikom ulaska u sustav potpore, korisnik preuzima obvezu petogodišnjeg razdobljaprovođenja mjere/operacije o čemu potpisuje Izjavu. Agencija za plaćanja na temelju podataka iz podnesenog jedinstvenog zahtjeva donosi Odluku o ulasku u sustav potpore, a kojom se utvrđuje obvezna površina ili obvezni broj uvjetnih grla za kontrolu koju korisnik mora zadržati tijekom obveznog razdoblja. 

Iznosi u € po ha/UG

Kod operacije Naziv operacije Iznos €/ha
M10.1.1. Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture 141,00
M10.1.2. Zatravnjivanje trajnih nasada 331,00
M10.1.3. Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti
Kontinentalna nizinska regija 183,00
Brdsko planinska regija 147,00
Mediteranska regija 102,00
M10.1.4. Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) 244,00
M10.1.5. Pilot mjera za zaštitu leptira
Coenonympha oedippus 326,00
Phengaris alcon alcon, Phengaris nausithous, Phengaris teleius 274,00
M10.1.6. Uspostava poljskih traka
Uspostava cvjetnih traka/ha cvjetne trake 346,00
Uspostava travnih traka /ha travne trake 169,00
M10.1.7. Održavanje ekstenzivnih voćnjaka 385,00
M10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika 804,00

 

Kod operacije Naziv operacije Iznos €/ UG
M10.1.9. Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja
Buša 300,00
Istarsko govedo 300,00
Slavonsko srijemski podolac 300,00
Crna slavonska 200,00
Turopoljska 200,00
Cigaja 191,16
Creska ovca 207,93
Istarska ovca 152,00
Dalmatinska pramenka 208,07
Rapska ovca 224,49
Dubrovačka ruda 205,31
Lička pramenka 198,36
Krčka ovca 212,72
Paška ovca 160,22
Hrvatska bijela koza 199,63
Hrvatska šarena koza 205,48
Istarska koza 204,96
Hrvatski posavac 200,00
Međimurski konj 200,00
Lipicanac 200,00
Primorsko dinarski magarac 200,00
Sjeverno jadranski magarac 200,00
Istarski magarac 200,00
Kokoš hrvatica 200,00
Zagorski puran 200,00

Kao i prijašnjih godina, jedinstveni zahtjev poljoprivrednici ispunjavaju elektronički kroz AGRONET, a podnose „papirnato“ poštom ili osobno regionalni ured Agencije za plaćanja do 16. svibnja 2016. godine. Korisnici koji nisu u mogućnosti samostalno popuniti zahtjev u AGRONET-u pomoć mogu dobiti u:

Izvor: http://www.apprrr.hr/kako-do-potpore-za-mjeru-10—poljoprivreda-okolis-i-klimatske-promjene-1877.aspx

Back to top button