Novosti

OGLAS ZA TRENERE VOLONTERE U KLUBU ZA ZAPOŠLJAVANJE SVETI FILIP I JAKOV

Općina Sv. Filip i Jakov u sklopu provedbe odobrenog projekta „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“ (Training centre Sv. Filip i Jakov) kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru IPA IV Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“, Grant shema „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja faza II“ čije je provedbeno tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje poziva osobe
koje su:

NEZAPOSLENE

MLADE

VISOKO OBRAZOVANE i MOTIVIRANE

SA ZNANJEM ENGLESKOG JEZIKA

PO MOGUĆNOSTI BEZ RADNOG ISKUSTVA.

Treneri volonteri će provoditi program edukacije trenera stvoren od strane stručnjaka na tom polju nakon čega će svoje znanje primijeniti u edukacijama nezaposlenih osoba. Edukacije će se provoditi u Klubu za zapošljavanje u Općini Sv. Filip i Jakov, a volonteri će u konačnici štedi dodatne vještine, znanja i radno iskustvo te potvrdu o volontiranju na projektu kako bi ojačali svoju poziciju na tržištu rada.
Putni troškovi su pokriveni u sklopu provedbe projekta, a rok prijave je do 30. travnja 2015. Svi zainteresirani za volontiranje mogu se prijaviti sa životopisom i molbom osobno u prostorijama Općine Sv. Filip i Jakov – Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov ili putem maila
klubzazaposljavanje@gmail.com
Više informacija možete saznati na: www.opcina-svfilipjakov.hr

OGLAS ZA TRENERE VOLONTERE – finalni

Back to top button