Novosti

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV OTVARA KLUB ZA ZAPOŠLJAVANJE U SKLOPU EU PROJEKTA „CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV“

LAG ”LAURA” – PARTNER NA PROJEKTU „CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV“

Općina Sv. Filip i Jakov u sklopu provedbe odobrenog projekta „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“ je zajedno sa partnerima na projektu održala 03.04.2015. g., u 11:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov 1. PRESS KONFERENCIJU. Projekt  sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru IPA IV Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“, Grant shema „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja faza II“ čije je ugovorno tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje s kojim je zaključen Ugovor dana 27. veljače 2015. godine.

Nositelj projekta je Općina Sv. Filip i Jakov, a provedba projekta traje od 28. veljače 2015. godine do 27. veljače 2016. godine odnosno 12 mjeseci. Predstavnici nositelja su: Voditelj projekta –  Darko Mikas, uz podršku općinskog načelnika Zorana Pelicarića – incijatora samog projekta, Voditelj kluba za zapošljavanje Dragana Petrina kao i Projektni računovođa Mijovilka Barbaroša. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar – Jelena Buzov, Lokalna akcijska grupa Laura – Alda Sovitti Borčilo, Općina Pašman – Načelnik Andro Magić, Općina Galovac – Načelnik Marin Gulan. Projektni tim je održao sastanak prije konferencije za medije na kojem je definirao ključne aktivnosti i parametre održavanja istih unutar vremenskih i financijskih okvira.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 67.567,24 EUR uz sufinanciranje od strane Europske unije u iznosu od 58.879,84 EUR tj. 87,14% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Općcilj projekta je poboljšati zapošljivost kroz Centar za obuku Sv. Filip i Jakov. Specifični cilj je poboljšati lokalne kapacitete za obuku nezaposlenih u općim kompetencijama za traženje posla i kompetencija traženja posla u turizmu kroz implementaciju Centra za obuku Sv. Filip i Jakov u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i poslodavcima.

Ciljne skupinesu 5 trenera za Klub za zapošljavanje u koje ubrajamo dva novozaposlena djelatnika na projektu – Voditelja kluba za zapošljavanje, Predavača engleskog jezika, 3 volontera te 50 odraslih polaznika edukacijskog programa. Svim polaznicima programa putni troškovi će biti plaćeni te će im se uručiti potvrda o sudjelovanju. Programi će se provoditi u trotjednim ciklusima kroz osam mjeseci počevši od srpnja 2015. godine . Edukacijski program će uključivati na hrvatskom i engleskom jeziku pisanje životopisa, simulacije procesa intervjuiranja za posao u specifičnim sektorima prema potrebama tržišta rada na ovom području kao što su turistički i nautički sektor.

Krajnji korisnici projekta su svi nezaposleni, poslodavci, obitelji odraslih polaznika, lokalna zajednica, lokalne samouprave, Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Info kampanja kojom će se  nezaposleni obavijestiti o početku programa edukacije uključuje objavu najava u lokalnim novinama, na web stranici projekta kao i na svim službenim web stranicama nositelja i partnera na projektu.

Back to top button