Novosti

SUBVENCIJE 2015

I ove godine izlaze subvencije za energetsku obnovu obiteljskih kuća.
Napravljene su neke izmjene vezane za subvencije za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Planira se obnova 10.000 kućanstava te je princip da nema bodovanja i rangiranja nego prema pristiglim prijavama.

Više na linku: http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/JAVNI%20POZIV%20ZA%20OVLASTENE%20CERTIFIKATORE.pdf

Back to top button