Novosti

Nacrt Pravilnika za M06- Podmjera 6.1. Podmjera 6.2. Podmjera 6.3.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe MO6 » Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja « Podmjere 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“, Podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ i Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. a prema članku 19. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (Službeni list Europske unije od 20.12.2013).

LINK: Nacrt Pravilnika za M06- Podmjera 6.1. Podmjera 6.2. Podmjera 6.3.

IZVOR: Ministarstvo poljoprivrede

Back to top button