Novosti

Održana radionica za LAG-ove u Zadru – Strateško programiranje LRS za razdoblje 2014-2020.

LAG LAURA sudjelovaola je na 5. radionici LMH „Strateško programiranje Lokalnih razvojnih strategija (LRS) „ u okviru priprema i provedba Mjere 19 Programa ruralnog razvoja RH  2014-2020.  Radionica je održana u Zadru u IMPACT centru od 19.11. do 21.11.2014. godine .
Program radionice bio je podijeljen u 6 dijelova:
1. Predstavljanje istraživanja LMH-a i Poljoprivrednog fakulteta u Osjeku o procjeni učinka Mjere 202  na ruralni razvoj RH  i provedbu IPARD programa – pregovaračka pozicija LAG-ova za razdoblje  2014-2020  (Bojana Markotić Krstinić i doc.dr.sc.Snježana Tolić)
2. Priprema za provedbu Programa ruralnog razvoja 2014-2020, Mjera 19 s naglaskom na 19.1 i koleracija sa drugim mjerama za civilni sektor (predstavnici Ministarstva poljoprivrede, APPRRR-a i LMH)
3. Metodologija pripreme i izrade LR/CLLD strategije  ( dr.sc.Snježana Tolići, Bojana Markotić Krstinić)
4. LAG-ovi nositelji integralnog upravljanja područjem i uvođenje novih tehnologija (Ivan Čupić, LAG Laura)
5. Progress LAG (Željko Marić,  tvrtka Ampelos d.o.o.)
6. Usvajanje zaključaka, određivanje vremenskog okvira provedbe i podjela zadaća među članovima LMH

10425020_1535186210031562_8420190143225672711_n 10396268_1535186330031550_5965816453812239579_n 1779047_1535186363364880_4297091615254626020_n

 

 

 

 

 

 

izvor : LAG LAURA

Back to top button