Novosti

Maslinari u posjetu pokušalištu Zavoda za voćarstvo u Kaštel Štafiliću

U sklopu IPA IV programa “Old skills for new jobs/Starim znanjima do posla” u organizaciji općine Lišane Ostrovičke i LAG LAURA polaznici tečaja za zvanje maslinar u sklopu terenske nastave posjetili su pokušalište Zavoda za voćarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Kaštel Štafiliću. Cilj posjete bio je upoznavanje s pokusnim nasadom maslina u gustoj sadnji.

Polaznike tečaja sačekali su dr.sc. Mario Bjeliš i dr.sc. Predrag Vujević koji su vrlo iscrpno upoznali zadarske maslinare sa značajem uzgoja maslina u gustoj sadnji u svijetu, te njihovim iskustvima u našim agroekološkim uvjetima. Australija i Novi Zeland kao “nove maslinarske zemlje”  prednjače u svijetu sa tisućama hektara novih maslinika u gustoj sadnji.  Dobiveno ulje od svih sorata tako posađenih maslina nije previše pikantno, ali ima izraženu voćnu aromu. Ipak, da bi se detaljno analizirala svojstva ulja, potrebno je da masline uđu u punu rodnost jer s periodom pune rodnosti maslinova ulja daju konačan buke karakterističan za svaku sortu.

Masline u gustom sklopu moraju se navodnjavati i ukoliko nema mogućnosti za navodnjavanje o ovakvom načinu sadnje nije potrebno niti razmišljati, a pogotovo ne u njega se upuštati.

Nasad kao i stručnjaci HCPHS su otvoreni za sve one koji su zainteresirani za ovaj način uzgoja maslina i rado će im prenijeti kako vlastita tako i svjetska iskustva rekli su na kraju dr.sc. Mario Bjeliš i dr.sc. Predrag Vujević.

Polaznici tečaja za zvanje maslinar u sklopu programa Old skills for new jobs/Starim znanjima do posla bili su više nego oduševljeni ne samo onim što su vidjeli nego susretljivošću i spremnošću vrhunskih stručnjaka HCPHS kojima se mogu obratiti u bilo koje vrijeme za pomoć.

 

izvor : Zadarski list

Back to top button