Novosti

LAG Laura najuspješniji LAG u Hrvatskoj

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do sada je isplatila 4.475.588,95 kuna za troškove poslovanja 40 lokalnih akcijskih grupa (LAG), čiji je posao informiranje i priprema ruralnog stanovništva Hrvatske za povlačenje novca iz EU fondova. U sklopu mjere 202 IPARD programa, LAG-ovima Agencija financira plaće zaposlenika, njihova putovanja i stručna usavršavanja (npr. kako izraditi poslovni plan i projektnu dokumentaciju i sl.). LAG-ovima se također plaćaju troškovi najma i opremanja njihovih ureda te troškovi kojima LAG-ovi plaćaju izradu stručnih studija (socio-ekonomskih, marketinških i sl.), kao i troškovi animacije lokalnog stanovništva.

Najuspješniji u povlačenju navedenih sredstava su LAG Laura koji djeluje u Zadarskoj županiji, LAG Podravina u Koprivničko-križevačkoj županiji i LAG Adrion u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Detaljne informacije o isplatama troškova LAG-ova, područje njihova djelovanja i kontakte  – pogledajte  ovdje.

Podsjetimo, jedna od mjera IPARD programa –  202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“ – odnosi se na financiranje kompletnog poslovanja lokalnih akcijskih grupa (LAG). LAG je partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom  izrade i provedbe  lokalne razvojne strategije tog područja. LAG predstavlja ruralno područje s više od 5.000 a manje od 150.000 stanovnika te obuhvaća jasno definirano i zemljopisno kontinuirano područje te stanovnike jednog ili više naselja, unutar dvije ili više jedinica lokalne samouprave. Principom “odozo prema gore” LAG-ovi osluškuju potrebe ruralnog stanovništva i preporučuju poljoprivrednicima projekte kojima mogu unaprijediti svoje gospodarstvo.

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Back to top button