Novosti

Smjernice za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice namijenjene lokalnim sudionicima

Vodič za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) izdan je početkom programskog razdoblja 2014. – 2020. kako bi onima koji su izravno uključeni u lokalne akcijske grupe dao neke praktične alate i prijedloge za provedbu CLLD-a u raznim kontekstima.

Vodič je komplementaran sa “Smjernicama za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice u Europskim strukturnim i investicijskim fondovima” koje su izdale glavne uprave za ESI fondove kako bi tijelima u državama članicama pomogle da stvore uvjete za učinkovito korištenje CLLD-a u svojim sporazumima o partnerstvu te da ga ugrade u svoje programe.

Vodič bi trebao biti relevantan i u smislu pružanja argumenata gradovima i socijalnim organizacijama da je CLLD učinkovit alat kojime mogu odgovoriti na neke od izazova s kojima se suočavaju te ilustriranja kako se mogu koristiti Europski socijalni fond i Europski fond za regionalni razvoj.

Vodič možete preuzeti ovdje.

Izvor: Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Back to top button