Novosti

Osnovan LAGUR “Lostura”

Danas, 02.09.2014. u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru se održala osnivačka skupština Lokalne akcijske grupe u ribarstvu “Lostura”. Na Osnivačkoj skupštini sudjelovalo je 16 predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora. LAGUR “Lostura” prvi je LAGUR osnovan u Hrvatskoj po uzoru na Europske LAGUR-e (FLAG-ove). Zemljopisno područje djelovanja su Grad Biograd na Moru, te općine Sv. Filip i Jakov, Pakoštane, Stankovci, Pašman, Tkon, Bibinje i Sukošan. Osnivačku skupštinu podržala je svojim dolaskom Katarina Skelin, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, Zadarska županija.

Kao što je 2008. godine započela inicijativa osnivanja Lokalnih akcijskih grupa-LAG-ova, danas je pokrenuta jedna nova inicijativa pod nazivom Lokalna akcijska grupa u ribarstvu- LAGUR. Trenutno u Europi postoji 300 LAGUR-a koji su raspoređeni u 21 zemlji članici Unije. LAGUR je zamišljen kao potpuno novo udruženje, za koje bi ponovno trebali odrediti područje djelovanja, odnosno, gradovi i općine bi se trebali odlučiti žele li pristupiti ovom udruženju. LAGUR je poseban oblik LAG-ova specijaliziranih za područje ribarstva, prerade ribe, marikulture i slično.

LAGUR “Lostura” je osnovan u svrhu :

  • sudjelovanja u poticanju razvitka kroz povezivanje i sudjelovanje u CLLD projektima;
  • zajedničke aktivnosti u prikupljanju sredstava i njihova pravilna raspodjela prema namjeni za koju su dobivena u cilju unaprjeđenja kvalitete života na području udruge;
  • ojačavanja gospodarskog okružja, kako bi se doprinijelo stvaranju, održavanju i poboljšanju radnih mjesta u ribarstvu; doprinijeti zaštiti i dodavanju vrijednosti ribljim proizvodima putem jedinstvenog znanja, kulture i tradicije;
  • jačanju kapaciteta zapošljavanja, poticanja zapošljavanja i povećanja broja radnih mjesta u ribarstvu unutar svojih zajednica;
  • osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ribarskog gospodarstva i lokalne zajednice u svrhu poticanja održivog razvoja.

Na osnivačkoj skupštini izrađen je Statut te su izabrana tijela Udruge, točnije Upravni odbor i Predsjednik. Tako će članovi Upravnog odbora biti prema CLLD principu iz javnog, poslovnog i civilnog društva, a funkciju Predsjednika će obavljati Ivan Čupić, dipl.oec. kao predstavnik LAG “Laura” čiji je voditelj.

Nakon osnivačke skupštine LAGURA “Lostura” održan je sastanak na temu izrade projektne dokumentacije, odnosno izrade projektnog zadatka za izradu idejnog rješenja za proširenje ribarske luke Biograd na Moru. Na sastanku su prisustvovali uz arhitekte i ribari sa područja novoosnovanog LAGUR-a “Lostura”.

IMG_7121 IMG_7112 IMG_7117LAGUR
Izvor: LAG Laura

Back to top button